Czy potrzebujesz systemu, który wspiera rozliczanie wielu usług i produktów?

Czy dni, w których musisz dokonać masowych rozliczeń, kojarzą się z dużym stresem i natłokiem zadań?

Czy masz poczucie, że twój billing ogranicza rozwój organizacji?

Czy potrzebujesz rozwiązania, które można łatwo rozbudowywać?

  • Faktura billingowa – zawiera opłaty za dostarczone usługi oraz produkty wyliczone dla klienta na podstawie odczytu zużycia medium w danym dniu i warunków umowy.
  • Sprzedaż pozostała – fakturowanie pozwala użytkownikowi na wystawianie dowolnych dokumentów obciążeniowych. Użytkownik systemu samodzielnie i dowolnie określa wartość faktury i pozostałe dane.​
  • Noty odsetkowe, obciążeniowe i uznaniowe– spóźnienie Klienta z płatnością skutkuje wystawieniem faktury bilingowej i noty odsetkowej. Możliwe jest również wystawienie noty należnej na wybrany dzień, gdy brak płatności. System pozwala na wystawienie not obciążeniowych dla czynności nievatowskich oraz noty uznaniowej dla rekompensaty klientów.​
  • Rozliczenie dystrybucyjne – faktury generowane są na bazie specjalistycznych raportów przygotowanych w systemie.
  • Obsługa masowa – system obsługuje interfejsy bankowe, którymi przekazywane są informacje o wpłatach klientów.
  • Automatyczne przyporządkowanie wpłat – zaimplementowane algorytmy automatycznego księgowania wpłat.
  • Indywidualne przyporządkowanie wpłat – system daje użytkownikowi możliwość samodzielnego wyboru faktury opłacanej przez wpłatę klienta.
  • Wpłaty kasowe –  mogą być  rejestrowane pojedynczo bezpośrednio w systemie w przypadku prowadzenia „okienka kasowego”.

Podstawowe, a zarazem niezbędne narzędzie do rozliczania dostaw mediów oraz usług!

Przykładowe funkcje, które znajdziesz w naszym Billingu:

Zaszyte gotowe procesy i algorytmy dla obrotu oraz dystrybucji

Łatwa integracja z systemami biznesowymi i dziedzinowymi

Elastyczna technologia wspierająca zarządzanie złożonymi usługami, cennikami oraz ich wzorcami

Łatwa skalowalność rozwiązania

Możliwość szybkiej rozbudowy funkcjonalności

Masowe rozliczenia

Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich naszych produktów z rodziny Customer Excellence Solutions: