Architektura Nexo

Grzegorz Michalski

Aplikacja Nexo świetnie sprawdza się jako narzędzie ułatwiające odpowiedzialne zarządzanie zużyciem energii cieplnej, co jest bardzo istotne w dobie szalejących cen. W dotychczasowych publikacjach przedstawiliśmy Wam już wybrane możliwości Nexo, a kolejne artykuły na ten temat znajdziecie wkrótce na naszym blogu. Tym razem chcemy skupić się nie na możliwościach Nexo, ale na architekturze tego systemu.

Jak wygląda Nexo od zaplecza?

Dwa główne elementy składowe architektury Nexo to platforma chmurowa Nexo Cloud i bramka Nexo. Poprzez platformę użytkownik zarządza swoimi urządzeniami końcowymi (np. głowice termostatyczne, gniazdka elektryczne itp.). Bramka to fizyczne urządzenie umożliwiające podłączanie urządzeń końcowych użytkownika oraz komunikację pomiędzy nimi a platformą Nexo Cloud.

Użytkownik końcowy nie ma bezpośredniego dostępu do bramki Nexo. Nie jest nawet konieczne, aby wiedział o jej istnieniu. Dla użytkownika końcowego istotny jest dostęp do platformy chmurowej, poprzez którą może sterować swoimi urządzeniami oraz monitorować je. Całość komunikacji pomiędzy platformą chmurową a urządzeniami końcowymi jest dla użytkownika w pełni transparentna.

W danej lokalizacji może znajdować się jedna lub wiele bramek Nexo, w zależności od wielkości budynku. Pojedyncza bramka Nexo może obsługiwać wiele węzłów Nexo. Węzeł Nexo jest wirtualnym elementem systemu przypisanym do konkretnego użytkownika. Przyjmujemy, że pojedynczy węzeł odpowiada pojedynczemu lokalowi mieszkalnemu w budynku wielorodzinnym, a w przypadku budynków biurowych – pojedynczemu pomieszczeniu, tj. open space, coffee room czy sala spotkań. Takie rozwiązanie zapewnia pełną separację urządzeń zainstalowanych w różnych lokalach.

Każdy użytkownik ma dostęp tylko do swoich węzłów, które mogą być obsługiwane przez różne bramki Nexo. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą zarządzać nie swoimi urządzeniami. Podejście to nie wymaga zainstalowania fizycznych bramek Nexo w liczbie odpowiadającej liczbie obsługiwanych lokali, co zmniejsza koszta związane z wdrożeniem oraz późniejszą eksploatacją systemu. Użytkownik w ramach swojego konta może podłączyć jeden lub wiele węzłów, do których posiada uprawnienia.

Mikroserwisy i bazy danych

O działaniu Nexo decydują nie tylko powyższe elementy architektury, ale także różne mikroserwisy, dostarczające dodatkowe funkcjonalności zgodnie z potrzebami klienta. Przykładem mikroserwisu Nexo jest moduł wyposażony w machine learning, który służy do analizy oraz predykcji różnorodnych parametrów instalacji pojedynczego użytkownika, jak i systemu działającego w budynku.

Wspomniane parametry to wszystkie istotne dane na temat pracy urządzeń oraz inne informacje, ważne z perspektywy klienta (przykładowo dane pogodowe dla danej lokalizacji). Są one gromadzone w bazach danych. Na podstawie zebranych danych dostarczane są między innymi zaawansowane wizualizacje, które umożliwiają kontrolę instalacji oraz analizę jej działania. O możliwościach w tej kwestii wspominaliśmy w poprzednich wpisach.

Taki model architektury Nexo umożliwia przygotowanie kompletnego środowiska pracy, dostosowanego do potrzeb klienta. Wymaga jednak utrzymywania dedykowanej platformy chmurowej.

W kolejnych artykułach opowiemy o naszym podejściu do rozwoju Nexo oraz sposobach jego dystrybucji. Jeden z nich jest szczególnie atrakcyjny dla tych klientów, którzy nie oczekują spersonalizowanego pod ich kątem rozwiązania, ale jednocześnie chcą natychmiast z niego korzystać. Które rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie? Odpowiedź już wkrótce na naszym blogu.

Rysunek. Uproszczony schemat architektury NEXO.