Dlaczego wahania cen zakupu nośników energii są niebezpieczne dla Sprzedawców

Magdalena Galońska

Czy masz pewność, że w Twojej organizacji wymienione wyżej narzędzia działają poprawnie? Zanim odpowiesz, przeczytaj ten artykuł.

Nieprzerwane dostawy 

Zapewnienie klientom nieprzerwanych (i we właściwej ilości) dostaw gazu i energii elektrycznej to podstawowe zadanie, które realizują przedsiębiorstwa energetyczne. W ubiegłym roku stało się to nie lada wyzwaniem, gdyż ceny nośników energii najpierw ekstremalnie szybowały w górę, a w ostatnich tygodniach drastycznie spadają.  
Pewnie pomyślisz, że przecież tak bywa na rynkach, że są okresy tzw. „cen na górce” oraz „w dołku”, ale sytuacja nie jest taka prosta, jakby się wydawało.

Kontrakty i depozyty

Aby możliwe było świadczenie nieprzerwanych dostaw, przedsiębiorstwa energetyczne ze znacznym wyprzedzeniem kontraktują większość niezbędnego wolumenu. W ostatnim roku zazwyczaj oznaczało to zawieranie kontraktów, gdy cena była na górce. Jeżeli wolumen jest zakontraktowany na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), przedsiębiorstwa energetyczne muszą wnosić zabezpieczenia na poczet zawartych transakcji zakupu. Jeżeli ceny rosną, zabezpieczenia nie stanowią większego problemu dla płynności przedsiębiorstwa, ale gdy spadają, konieczne staje się utrzymywanie wyższych depozytów uzupełniających na poczet zakontraktowanych wolumenów i w przedsiębiorstwach energetycznych. To może oznaczać, że zaczyna się walka o terminowe spływy należności od klientów.  

Zapytasz: a dlaczego, skąd ta walka? 

Przedsiębiorstwo potrzebuje dobrej płynności finansowej, by zaspokajać wezwania do zabezpieczenia zakontraktowanego wolumenu. Im niższe aktualne ceny (a przy tym duża ilość zakontraktowanego nośnika energii w wysokich cenach), tym wyższa wymagana wartość depozytu uzupełniającego. Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (IRGIT) działającej przy TGE stanowi, że wartość depozytu uzupełniającego zależy od liczby otwartych pozycji, od różnicy kursów, po jakich zawierane były kontrakty terminowe oraz bieżącego dziennego kursu rozliczeniowego.  

Relacja na pozór wydaje się być odwrotna, bo skoro wysoka cena, to po co zabezpieczenia? Służą one zabezpieczeniu ryzyka niewypłacalności uczestnika rynku energii. Jeżeli ceny spadają, wolumen jest wart mniej, a zadeklarowana cena zapłaty była wysoka, bo kupiliśmy na górce, więc aby zniwelować to ryzyko, wnoszone są depozyty uzupełniające. Tak w skrócie można opisać ten mechanizm.  

Niesolidny klient

Jak zatem doprowadzić do tego, by spływ należności od kontrahentów był na oczekiwanym poziomie? Jak pomóc sobie w zbudowaniu właściwego poziomu płynności?  

Musisz mieć pewność, że Twój billing będzie gwarantował poprawne, terminowe, sprawne i masowe fakturowanie Twoich klientów. To pierwszy krok do utrzymywania właściwej płynności, gdyż większość klientów płaci terminowo za faktury, jeżeli je terminowo otrzymuje. Każda firma ma plan płatności na dany miesiąc, czyli planuje swoje przepływy finansowe. Ten plan powinien zakładać, że klienci otrzymują faktury w ustalonych terminach, opłacą je bez zwłoki, a Ty otrzymasz Twoją należność.  

Trzeba jednak brać pod uwagę klientów niesolidnych. W ich przypadku musisz mieć sprawne narzędzie do prowadzenia windykacji zgodnie z zapisami Prawa energetycznego. Im większa automatyzacja procesu windykacyjnego, tym sprawniej przygotujesz i wyślesz niesolidnym płatnikom wezwania do zapłaty. Jeżeli te nie pomogą, doprowadzisz do wstrzymania dostaw nośnika energii, by nie podwyższać kwoty należności, a finalnie będziesz mógł dochodzić należności na drodze sądowo-komorniczej. 

Customer Excellence Solutions – to oferta dla Ciebie 

Pomyślisz sobie: łatwo się mówi, gorzej się robi… 

My mamy odpowiedź na Twoje potrzeby – rodzinę produktów Customer Excellence Solutions. Dajemy Ci do dyspozycji m.in.: 

– Billing – produkt, który posiada zaszyte algorytmy masowego walidowania, rozliczania i fakturowania oraz wysyłki faktur do klientów. Wystawia 99,99% poprawnych faktur, w tym rozliczenia według indywidualnych formuł opartych o rynki energii czy gazu, rozliczenia w oparciu o ceny indywidualne wynegocjowane z klientem, a także o stałe cenniki, 

– Windykację – produkt, dzięki któremu wystawisz nie tylko wezwania do zapłaty, ale także monity, wyślesz smsa przypominającego o konieczności zapłaty. W ostateczności zlecisz dochodzenie należności firmie windykacyjnej, względnie obsłużysz ten etap windykacji przy pomocy własnych pracowników.  

Sprawdź, w jaki sposób nasze rozwiązanie może usprawnić Twoje codzienne działania. Zapraszamy do kontaktu!