Ciepło, cieplej, najcieplej. Wysoka efektywność systemów ciepłowniczych odpowiedzią na dynamiczny rynek

Jakub Ładyński

Moglibyśmy powiedzieć : „W ciekawych czasach przyszło nam żyć…”. Dynamiczne zmiany na rynku energetyki, zamęt i niepewności wymagają szybkich decyzji. Coraz trudniej zaplanować koszty, bo nikt do końca nie wie, co się wydarzy nawet w perspektywie tygodni, nie mówiąc o latach.

To wszystko obnażyło potrzebę zmian w firmach z branży energetyki cieplnej. To co przez lata tradycyjnie funkcjonowało, przy tak dużej dynamice zmian nie ma prawa zadziałać. Konieczne są zdecydowane kroki w kierunku pełnej kontroli efektywności, aby móc w ogóle myśleć o zyskach i obronie marży. A w tle nie przestają być aktualne ograniczenia emisji C02 i rosnące opłaty.

Jak to zrobić z głową?

ConnectPoint ma na to gotową i sprawdzoną receptę: Smart RDM czyli platformę do Raportowania, Diagnostyki i Monitoringu z modułami zbudowanymi z myślą o przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Jest wiele elementów procesu produkcji i dostaw ciepła, które mają wpływ na efektywność, ale jeden podstawowy musi być spełniony w pierwszej kolejności – system musi działać.

Aby zapewnić ciągłość działania urządzeń w infrastrukturze, Smart RDM zapewnia wykrywanie awarii w czasie rzeczywistym, diagnostykę pracy poszczególnych elementów infrastruktury oraz dodatkowo  prognozowanie koniecznych napraw. Specjalistyczne algorytmy, w czasie rzeczywistym analizują dane z kotłów, turbin, układów sieciowych czy węzłów cieplnych, automatycznie dystrybuując wyniki tych analiz do wskazanych osób lub działów. Szybka informacja o anomaliach pozwala na natychmiastową reakcję w celu utrzymania efektywności.

Predictive maintenance czyli utrzymanie infrastruktury w stanie niemal bezawaryjnym, dzięki wymianom elementów urządzeń czy sieci dokładnie w momencie, gdy tego wymagają pozwala na zachowanie właściwych wskaźników ekonomicznych i jakościowych. Nasze oprogramowanie bazuje nie tylko na danych podanych przez producenta, np. czasookresach napraw, ale i na algorytmach predykcyjnych. Przerwy w pracy są niekorzystne w dwóch wymiarach, pierwszym jest niezadowolenie użytkowników końcowych, drugim koszty usunięcia awarii i brak przychodu w czasie jej usuwania.

Gdy sieć działa

Dopiero wtedy możemy zająć się zagadnieniem efektywności, czyli czy działa optymalnie. Smart RDM dostarcza analizy, raporty i wizualizacje procesów zarówno w ujęciu holistycznym jak i detalicznym. Możemy badać działanie wycinka sieci, pojedynczy węzeł cieplny, czy też zejść do poziomu konkretnego zaworu. Poziom dokładności zależy tylko od użytkownika i jego potrzeb.

Prezes może sprawdzić całość funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast inżyniera będzie interesował tylko konkretny obszar, za który odpowiada. Co więcej osoby odpowiedzialne za nastawy na konkretnych węzłach, mogą przeprowadzić symulacje zachowania urządzeń przy zadanych parametrach dzięki tzw. Cyfrowemu bliźniakowi. Cyfrowa kopia danego elementu systemu, pozwala na weryfikację i przygotowanie optymalnych nastaw zanim zostaną one wprowadzone na fizyczne urządzenia. I tutaj znów pojawiają się parametry ekonomiczne, które dzięki specjalistycznej analizie zachowania sieci, mogą być utrzymane na optymalnym poziomie.

Jak to przewidzieć?

Produkcja i odbiór ciepła to ostatni element systemu, który króciutko opiszemy w tym artykule, ale nie ostatni który analizuje Smart RDM. Właściwe planowanie produkcji jest kluczowe ze względu na wysokie koszty procesu wytwarzania, a żeby dobrze ją zaplanować należy właściwie zaprognozować zużycie.

Tutaj pojawia się moduł predykcyjny, wykorzystujący algorytm statystyczny, oparty o dane historyczne, liczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, uzupełniony o model prognozowania wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego (machine learning).

Planowanie nie może być przeprowadzone poprawnie, bez uwzględnienia zdolności produkcyjnych, konfiguracji jednostek wytwórczych na podstawie charakterystyk sprawności oraz dyspozycyjności z uwzględnieniem czasów i kosztów uruchomień/odstawień w horyzoncie 72h. Wszystkie te elementy zawarliśmy na platformie Smart RDM, dając naszym klientom gotowe rozwiązanie, które staje się centrum raportowania, diagnostyki i monitoringu przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

W ramach rozwiązania dostarczamy wiele więcej i jeżeli są Państwo zainteresowani poszerzeniem informacji zapraszam do zapoznania się z historiami naszych klientów oraz na stronę Smart RDM.

Artykuł oryginalnie został opublikowany na portalu Kierunek Energetyka.