CSIRE coraz bliżej – przejdź przez zmiany ze Smart Energy Hub

Anna Sawicka

Licznik to jedno ze słów (i urządzeń), z którymi masz do czynienia na co dzień w swojej branży. Jeden z liczników przyspiesza: gdy publikujemy ten tekst, zostało na nim już tylko (choć dla niektórych aż) 17 miesięcy do godziny “zero”. Ten licznik dotyczy wprowadzenia CSIRE – Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, a jeśli jesteś uczestnikiem rynku energii – dotyczy także Twojej firmy. Standardy wymiany informacji CSIRE zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.  

Wprowadzenie CSIRE, czyli cyfryzacja branży energetycznej to temat “elektryzujący” branżę i bardzo złożony. Jakie są najważniejsze założenia systemu, który już wkrótce stanie się nadrzędnym systemem, organizującym rynek energii? Jakie wymagania stawia to przed Twoją firmą?
W serii artykułów na naszym blogu przyglądamy się nadchodzącym zmianom. Opisaliśmy je w skrócie w artykule “Czy jesteś gotowy na CSIRE?”. Pora na dalszy ciąg: w jaki sposób możemy Ci pomóc przeprowadzić Cię przez zmiany? Poznaj Smart Energy Hub (SEH), profesjonalną platformę, przygotowaną do obsługi procesów związanych z cyfryzacją. SEH to znacznie więcej niż tylko interfejs do wymiany danych z CSIRE, to narzędzie, które kompleksowo wesprze Cię w cyfryzacji, pomoże uporządkować dane i ułożyć procesy biznesowe.

Co to jest CSIRE i OIRE?

Wróćmy na chwilę do podstawowych pojęć ustawowych, czyli CSIRE i OIRE. 20 maja 2021 roku to data wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy Prawo Energetyczne, wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa “powołała do życia” CSIRE oraz OIRE. CSIRE to wspomniany Centralny System Informacji Rynku Energii. OIRE to Operator Informacji Rynku Energii – podmiot, który odpowiada za wdrożenie CSIRE i za zarządzanie nim. Rolę OIRE objęły Polskie Sieci Energetyczne (PSE).

Ustawa szczegółowo opisuje kluczowe zadania OIRE, główne funkcjonalności CSIRE oraz zależności między CSIRE a OIRE. Określa model przepływu danych, zakres przetwarzanych danych oraz standardy bezpieczeństwa. W ustawie mowa jest aż o 50 procesach rynku energii – niełatwo przebić się przez ten gąszcz regulacji i zrozumieć, co to wszystko oznacza dla Twojej firmy. Mówiąc w dużym uproszczeniu – oznacza to konieczność “podłączenia się” do nowego systemu i przesyłania do niego informacji. Przesyłania, nie przesłania: wdrożenie CSIRE i to, co dla Ciebie z niego wynika, to nie jednorazowe działanie, ale stały, ciągły proces, który już z nami pozostanie. Dostosowanie się do niego ułatwi Ci nasze narzędzie – Smart Energy Hub (SEH). 

Platforma Smart Energy Hub: rozwiązanie zgodne z ustawą

Podstawowym zadaniem Smart Energy Hub jest zapewnienie zgodnego z prawem przesyłania danych do systemu CSIRE. Ten proces składa się z trzech głównych etapów: 

 • zebranie danych zgodnie z wymaganiami CSIRE,
 • przygotowanie danych do migracji do CSIRE,
 • przesyłanie danych do CSIRE.

Pisząc o Smart Energy Hub, będziemy zamiennie używać określeń: platforma, narzędzie, aplikacja. Będziemy również używać określenia “interfejs”, chociaż – jak udowodnimy to w kolejnych artykułach – SEH to znacznie więcej niż tylko interfejs do CSIRE. Jednak z punktu widzenia wymogów ustawowych to właśnie interfejs jest najwłaściwszym określeniem. Jak zatem SEH jako interfejs umożliwia komunikację z CSIRE – w odniesieniu do wspomnianych trzech etapów przesyłania danych? 

Na pierwszym etapie tej komunikacji SEH to interfejs “do”, czyli do pobrania danych i ich inwentaryzacji. SEH pozwala na ręczne i automatyczne uzupełnianie danych, dowolną ich granulację – na przykład wymaganą przez CSIRE,  15 minutową. Jest też możliwość zasilenia danymi ad hoc.

Drugi etap to zarządzanie danymi, czyli odpowiednia struktura ich przechowywania. SEH pozwala na ręczną i automatyczną walidację oraz czyszczenie danych, tworzenie raportów i predykcji.

Na trzecim etapie SEH jest już tym “właściwym” interfejsem do przesyłania danych do CSIRE, zarówno w procesie inicjalnego zasilenia, jak i ciągłego przesyłu.

Jak wspomnieliśmy, nowe przepisy ściśle określają zakres przesyłanych danych. SEH zapewnia w tym obszarze pełną zgodność z wymogami prawa. Jest przystosowany do pobierania, przesyłania, przechowywania i zarządzania takimi danymi, jak:

 • licznikowe,
 • o umowach,
 • o odbiorcach,
 • o PPE,
 • z analizatorów,
 • inne wymagane dane.

Dla kogo jest Smart Energy Hub i dlaczego warto go wybrać?


Nasze rozwiązanie adresujemy do wszystkich podmiotów, które nowa ustawa niejako “wezwała do tablicy”, czyli zobowiązała do wdrożenia systemu do komunikacji z CSIRE. Są to:

 • sprzedawcy energii,
 • dystrybutorzy OSD,
 • prosumenci,
 • producenci energetyki konwencjonalnej i odnawialnej,
 • ESCO,
 • klastry energetyczne.

Na tej “liście” są również nasi dotychczasowi klienci. Od ponad 20 lat współpracujemy z sektorem energetycznym i wdrażamy w organizacjach profesjonalne systemy do zarządzania danymi oraz obsługi procesów. Znamy od podszewki ten biznes i mechanizmy jego działania. Wiemy, jakie procesy są krytyczne dla jego funkcjonowania, jakie są między nimi zależności. Mamy również wiedzę na temat aplikacji, z których korzystają firmy z tej branży (oraz integracji z tymi narzędziami).
Opierając się na naszym doświadczeniu, krok po kroku przygotowywaliśmy się do nadchodzącej cyfryzacji sektora energetycznego (o której przecież mówiło się od dawna). W ten sposób powstała nasza odpowiedź na zmiany: platforma SEH. Co prawda, do niedawna brak było konkretnych danych na temat przebiegu procesu cyfryzacji, nawet teraz system CSIRE jest na etapie tworzenia. Skąd więc pewność, że platforma SEH jest strzałem w dziesiątkę i wpisuje się w ustawowe wymagania? Cyfryzacja opiera się na danych: my wiemy, jakie dane w energetyce są kluczowe i jak je ze sobą łączyć. Warto nam zaufać. 

Zgodność z ustawą i znacznie więcej

W kolejnych artykułach przyjrzymy się głębiej działaniu Smart Energy Hub. Opiszemy funkcjonalności, w jakie wyposażona jest aplikacja i w jaki sposób przekładają się one na korzyści dla użytkownika. To nie tylko korzyści, związane bezpośrednio z wymogami ustawowymi: Smart Energy Hub może mieć wiele “pozaustawowych” zastosowań, wspierających biznes. Kilka lat temu podobnie “wysokie napięcie” jak teraz w branży energetycznej panowało w opiece zdrowotnej. Związane było z jej cyfryzacją: wprowadzeniem platformy P1, e-recept oraz e-zwolnień. Terminy wprowadzenia elektronicznych formularzy kilkakrotnie przesuwano, więc branża nie do końca wierzyła, że papierowe druki kiedykolwiek przejdą do lamusa. Wbrew przypuszczeniom niedowiarków, godzina “zero” wybiła, a placówki medyczne i lekarze, którzy odkładali przejście na elektroniczną dokumentację medyczną na ostatnią chwilę, robili to na “łapu-capu”, fundując sobie i pacjentom niepotrzebną nerwówkę.
Może warto wyciągnąć z tego wnioski? Zwłaszcza że w przypadku CSIRE na podobne “odraczanie” terminów raczej nie należy liczyć. “Rewolucja energetyczna” – jak niektórzy nazywają wprowadzenie CSIRE – zbliża się wielkimi krokami, a 1 lipca 2024 roku nie jest aż tak odległym terminem, biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia.