CSIRE oraz zamrożenie cen – tym żyje teraz rynek energii

Jakub Ładyński

Od jutra przez trzy dni możecie nas spotkać w Wiśle. Przedstawiciele ConnectPoint jadą na XXI Konferencję Systemy Informatyczne w Energetyce, żeby się pochwalić: jesteśmy gotowi na CSIRE! Nasza odpowiedź na zmiany, które są tuż, tuż, to rodzina produktów Customer Excellence Solutions. Prezentujemy je w nowej odsłonie graficznej – jak Wam się podoba?

Wprowadzenie CSIRE to jeden z wielu aktualnych tematów, którymi zajmuje się branża energetyczna. Numerem jeden od zeszłego czwartku jest przegłosowana przez Sejm Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ustawa nakłada na sprzedawców energii elektrycznej dodatkowe wymagania w zakresie rozliczeń z odbiorcami. W roku 2023 obok weryfikacji limitów zużyć i zastosowania dla tych ilości energii elektrycznej cen z 2022 roku, dla gospodarstw domowych sprzedawcy zobowiązani będą także do stosowania w 2023 zamrożonych cen dla zużyć powyżej tych limitów. Muszą zastosować gwarantowane ustawowo ceny w rozliczeniach z mikro-, małymi i średnimi firmami, a także z innymi uprawnionymi odbiorcami. Na liście są m.in. samorządy terytorialne, podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, żłobki, przedszkola, ogrzewalnie. Katalog podmiotów uprawnionych jest długi, a krótki okres na przygotowanie się do implementacji tak dużych zmian staje się kolejnym wyzwaniem.

Czy Wasze bilingi sobie z tym poradzą? Czy grozi nam wstrzymanie rozliczeń i wysyp reklamacji od klientów?