Czy jesteś gotowy na CSIRE?

Jakub Ładyński

Mamy nadzieję, że wszyscy zainteresowani już wiedzą: przed nami wyzwanie związane z wprowadzeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).  

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093) PSE zostanie Operatorem Informacji Rynku Energii (OIRE), którego zadaniem będzie budowa systemu wymiany informacji między uczestnikami rynku energii zgodnie z podanymi w ustawie datami. 

Podstawowy zakres przepisów Ustawy związanych z działalnością OIRE i wdrożeniem (zgodnie z informacją z dnia 15.04.22) CSIRE wszedł w życie 3 lipca 2021 r. Określa on następujące obowiązki oraz terminy ich realizacji:  

  • Opracowanie wydzielonej części IRiESP (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej) przez OSP – w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy (Art. 17 ust. 2 ustawy);  
  • Nadanie PPE numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) przez OSD i OSP – w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (Art. 19 ustawy);  
  • Przekazanie do OIRE przez OSD informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektronicznej – w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (Art. 20 ustawy);  
  • Zawarcie przez podmioty zobowiązane do korzystania z CSIRE umowy z OIRE – w terminie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (Art. 21 ustawy);  
  • Uruchomienie CSIRE przez OIRE – w terminie 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy (Art. 18 ustawy).  

Jak te wymagania przekładają się na obowiązki uczestników rynku energii?  

Dwa najważniejsze to: 

  • Przygotowanie systemów IT dedykowanych do współpracy z CSIRE przez podmioty zobowiązane do realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE w terminie od 03.07.2021 do 31.12.2023. 
  • Przyłączanie systemów IT Użytkowników profesjonalnych do CSIRE w terminie od 01.04.2024 do 30.06.2024. 
*Żródło PSE

A co to oznacza w praktyce?

W tej chwili lekką panikę i niepewność. Dla klientów, którzy nie mają “na pokładzie” wsparcia informatycznego i programistycznego, problemem może być nie tylko zrozumienie wymagań przedstawionych na stronie PSE, ale także przełożenie ich na proces biznesowy. Dlatego tak pomocna będzie współpraca z zaufanymi partnerami, mającymi doświadczenie we wdrożeniach systemów billingowych, integracji systemów i zarządzaniu dużą ilością danych.

Jak będzie przebiegać proces zmian?

Zostanie podzielony na etapy, zgodnie z wymogami ustawy. Pierwszy, najważniejszy krok to weryfikacja możliwości rozwoju obecnie działających systemów billingowych oraz inwentaryzacja informacji wymaganych przez CSIRE. Możemy przeprowadzić u klientów weryfikację i na jej podstawie zaproponować rozwiązanie odpowiadające zarówno wymogom ustawy, jak i aktualnym potrzebom biznesowym organizacji.

Nasze rozwiązanie to Smart Energy Hub (SEH). Jest ono w pełni przygotowane, aby sprostać nadchodzącym zmianom: pomoże wywiązać się z wymagań prawnych i funkcjonalnych bez dużego nakładu pracy, związanego z dostosowaniem systemów.

Najważniejszym elementem systemu, który oferujemy, jest możliwość przetwarzania dużych ilości danych. Dotychczas używane systemy bilingowe nie były przystosowane do ich przechowywania. Interfejs między systemem billingowym a naszym rozwiązaniem pozwoli na zarządzanie tymi danymi oraz ułatwi proces ich przepływu w czasie rzeczywistym.

W ramach platformy SEH dajemy znacznie więcej: to również możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz danych, uzupełniania brakujących danych i ich poprawiania, elastycznego raportowania, wykorzystania tych danych w innych systemach biznesowych oraz wprowadzenia mechanizmów predykcyjnych. 

Każda zmiana to wyzwanie, na poziomie organizacyjnym czy finansowym. Nasze rozwiązanie ułatwia przejście przez proces zmian: w pierwszej kolejności pozwala odpowiedzieć na wymagania ustawowe, a docelowo umożliwia uporządkowanie pracy z danymi.

Pora na podsumowanie: w jakim miejscu i na jakim etapie znajduje się Wasza organizacja? Czy jesteście gotowi na CSIRE? Możemy towarzyszyć Wam w tej zmianie, przygotujemy dla Was zarówno ocenę, jak i wstępną propozycję wdrożenia systemu. Czekamy na Wasz kontakt.

CSIRE – przygotuj się na wejście w życie ustawy.