Faktura za gaz ziemny dla zużycia powyżej 110 kWh/h 

Magdalena Galońska

Faktury za gaz ziemny i energię elektryczną muszą być zgodne z przepisami prawa. Nasze profesjonalne narzędzia dla przedsiębiorstw energetycznych pomogą Ci w obsłudze klientów i wystawianiu poprawnych faktur – pisaliśmy o tym w artykule “Prognozy w fakturach za gaz i energię elektryczną – te różnice mają znaczenie”. Tym razem skupimy się na fakturze dla klientów, zużywających gaz ziemny w ilości powyżej 110 kWh/h. 

Co musi zawierać taka faktura? 

Faktury dla klientów zużywających gaz ziemny w ilości powyżej 110 kWh/h wymagają zgodności z przepisami art. 38 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15.03.2018 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Przepisy wymagają, aby sprzedawca gazu wykazywał na nich: 

  1. zużycie gazu w okresie rozliczeniowym wyrażone w m³,  
  1. zużycie gazu w okresie rozliczeniowym wyrażone w kWh, 
  1. współczynnik konwersji, który jest niezbędny dla wyliczenia zużycia w kWh, 
  1. informacje, czy zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym, 
  1. cenę paliwa gazowego, stawkę abonamentową oraz stawki i opłaty dystrybucyjne (zmienna i stała).  

W odróżnieniu od faktur dla klientów zużywających gaz w ilości poniżej 110 kWh/h, sprzedawca gazu nie musi podawać wskazań gazomierza w m³ na początek i na koniec okresu rozliczeniowego, wystarczająca jest wyłącznie ilość zużycia w m³. 

Uzupełnij fakturę o dodatkowe informacje dzięki naszemu billingowi 

Nasz billing wystawia faktury zgodne z przepisami i z łatwością wystawisz fakturę dla klienta zużywającego gaz powyżej 110 kWh/h. Być może chcesz jednak, aby Twój odbiorca końcowy zużywający gaz w ilości powyżej 110 kWh/h, otrzymywał na fakturze informację w zakresie wskazań urządzenia rozliczającego. Mamy dla Ciebie rozwiązanie – nasz billing daje możliwość wystawiania faktur z takimi wskazaniami. Jeżeli dodatkowo ustalisz z odbiorcą końcowym, że w miesiącu dostaw będzie dokonywał przedpłat na poczet zużywanego paliwa gazowego, nasz billing umożliwi wystawienie faktur prognozowych (rata planowa).  
Dzięki temu w trakcie okresu rozliczeniowego otrzymasz od odbiorcy końcowego zapłatę za część zużytego paliwa gazowego, poprawisz swoją płynność finansową i ograniczysz ryzyko kontrahenckie.    
 
Poznaj możliwości naszego billingu.