Formularze część 1

Anna Sawicka

Make it easy with Smart RDM – Summary

Formularze w Smart RDM – sprawdź, jak usprawnią Twoją produkcję.

Platforma Smart RDM jest narzędziem, które przetwarza i udostępnia dane, pochodzące z wybranych obszarów produkcji. O możliwościach platformy pisaliśmy już m.in. w artykule “Platforma Smart RDM, czyli… Co oznacza skrót RDM?”.

Jedną z funkcjonalności platformy Smart RDM są formularze. Pozwalają one na ręczną edycję danych w OSIsoft PI, tworzenie rankingów, harmonogramów oraz automatyczne generowanie i dystrybucję raportów. Więcej szczegółów na temat tych udogodnień znajdziesz w dalszej części tekstu.

Wzbogać automatycznie pozyskane dane i KPI o ręczną edycję, komentarze i uzupełnienia

Aby to lepiej zrozumieć, zatrzymajmy się na moment przy procesie produkcji. Hala produkcyjna to kopalnia danych: chyba nikt nie ma wątpliwości, że są one jednym z fundamentów biznesu, a ich zbieranie i analiza są konieczne, aby można było podejmować zarówno bieżące, jak i strategiczne decyzje. Do kolekcjonowania danych oraz ich systematyzacji służą m.in. takie systemy, jak OSIsoft PI. Zdarza się jednak, że pobranie danych nie jest możliwe, np. z powodu awarii interfejsu. Czasem z kolei dane pobrane z systemu SCADA są niewiarygodne i wymagają korekty.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi platforma Smart RDM – dzięki niej można ręcznie zarówno uzupełnić brakujące dane, jak i zweryfikować te, których wiarygodność budzi wątpliwości.

Możliwości weryfikacji danych są bardzo szerokie. Edytowane mogą być zarówno dane procesowe ( znajdujące się w PI Data Archive) jak i dane nieprocesowe ( znajdujące się w bazach PI AF, Zdarzeniach, Powiadomieniach i innych). Formularze platformy Smart RDM obsługują wiele typów danych (wartości liczbowe, napisy, słowniki/listy rozwijane), a wszystkie modyfikacje danych są rejestrowane, co sprawia, że funkcjonalność, w przeciwieństwie do np. Exceli, nadają się do celów audytowych.

Dobrym przykładem potwierdzającym przydatność formularzy Smart RDM w sytuacji, gdy nie ma możliwości automatycznego pobrania danych, jest ich zastosowanie przez naszego klienta z branży ceramicznej. Wdrożyliśmy tam formularze do ręcznego wprowadzania danych dotyczących kontroli jakości. Dane jakościowe są danymi nieprocesowymi, i wcześniej “funkcjonowały” na kartkach papieru oraz w Excelu, co utrudniało ich bieżącą analizę. Formularze pozwalają sprawdzić, czy ustalone na początku produkcji parametry jakościowe są zachowane i czy produkt nie “wypada” ze standardu. Jeśli tak – ustawienia maszyny mogą zostać zmienione na podstawie tych danych.

Ręczne wprowadzanie danych – na czym konkretnie polega?

Co jednak dokładnie oznacza określenie “ręczne wprowadzanie danych”? Czy należy je rozumieć dosłownie? Znowu posłużmy się przykładem. Tam, gdzie pracują maszyny, dochodzi do awarii i przestojów. Aby zmniejszyć ich ryzyko, trzeba analizować ich przyczyny. Przykładowo, jedną ze standardowych przyczyn awarii jest zerwanie łańcucha. Załóżmy, że dajemy operatorowi maszyny wolną rękę co do opisu takiej awarii. Być może jako jej powód wpisze “zerwanie łańcucha”, a być może “uszkodzenie łańcucha”, “zerwany łańcuch” albo “błąd łańcucha”. Do tego niech przydarzy mu się wspomniana na początku tekstu literówka albo błąd ortograficzny i dane “z marszu” stają się niespójne, co utrudnia ich analizę.

Dzięki formularzom w Smart RDM wykluczamy możliwość wprowadzenia błędnego opisu. W jaki sposób? Tworzymy tzw. rozwijaną listę, która uwzględnia potencjalne przyczyny awarii – operator maszyny może wybrać z listy opis adekwatny do zdarzenia. To gwarantuje spójność danych, ułatwia ich analizę i zwiększa wartość przygotowanych na tej podstawie raportów.

Jeden z naszych klientów, lider w branży energetycznej, wykorzystuje formularze do zgłaszania zdarzeń na blokach energetycznych. Jeżeli dojdzie do awarii, uprawniony użytkownik wprowadza dane na temat jej przyczyny (w formie komentarza: np. wyciek paliwa). Można również uzupełnić informacje o stracie, którą spowodowało wyłączenie bloku czy o dacie zażegnania usterki i przywrócenia bloku do pracy. Wszystkie takie ręcznie wprowadzane dane są przechowywane w systemie PI i łączone z istniejącymi już automatycznymi danymi, co daje szerokie możliwości dokładnego raportowania na każdym poziomie organizacyjnym.

Część druga jest dostępna pod tym linkiem.