XXVIII Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Jakub Ładyński

Nasz ekspert Marek Zając wziął udział w debacie „Projekt: TRANSFORMACJA. Jakie powinno stać się polskie ciepłownictwo?”, która odbyła się 12 lipca 2021 w ramach XXVIII Wiosennego Spotkania Ciepłowników.

Preleganci mierzyli się z pytaniem o najważniejsze zmiany i wyzwania z którymi mierzą się spółki ciepłownicze w Polsce. Według Marka przyszłość ciepła jest w rękach klientów, którzy dzięki narzędziom cyfrowym chcą sami zarządzać swoją konsumpcją ciepła: ” To klienci będą decydowali, ile ciepła chcą odebrać. Wprowadzamy zatem rozległe systemy informacyjne zbierające dane z węzłów, by zmieniać charakter ich pracy, by generować oszczędności. Kolejny etap to sterowanie zapotrzebowaniem na ciepło dla każdego pomieszczenia w budynku.”

Pełne podsumowanie debaty można przeczytać na stronie Kierunek Energetyka: https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2191,85976.html