Monitorowanie Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

Jakub Ładyński

Optymalizacja sieci ciepłowniczej i redukcji emisji CO2 w jednej z największych sieci w Europie.

Redukcja zużycia C02 dzięki wykorzystaniu danych czasu rzeczywistego w rozwiązaniu DOD.