OSIsoft PI Monitoring – zapewnienie ciągłości pracy systemu

Sebastian Mróz

Nasi klienci to głównie firmy z branży energetycznej i przemysłowej przetwarzający duże ilości danych na potrzeby optymalizacji produkcji. Ich struktura systemów OT i IT jest zazwyczaj bardzo złożona i rozproszona.

Z systemu PI korzystają menadżerowie, osoby operacyjne, analitycy oraz administratorzy. Dla każdej z tych osób ważne jest otrzymanie na czas odpowiednio przetworzonych danych.

Wszystkie dane produkcyjne są gromadzone i udostępniane przez OSIsoft PI. System stanowiący Centralne Repozytorium Danych. Aby mieć możliwość pełnej kontroli systemu należy monitorować wszystkie elementy środowiska od interfejsów poprzez systemy źródłowe aż do aplikacji biznesowych korzystających z Centralnego Repozytorium Danych (CRD).

Nasz zespół PI myślał nad uproszczeniem pracy administratorów tworząc system wspierający utrzymanie ciągłości pracy z którego sami chętnie by korzystali.

Wyzwania które, podjęliśmy

Postanowiliśmy stworzyć aplikację, która w jednym miejscu zbierze dane diagnostyczne z ekosystemu PI. Podstawą takiej aplikacji musiało być odpowiednie monitorowanie całej architektury.

Drugim elementem rozwiązania było zapewnienie właściwych powiadomień dla administratorów, żeby mogli szybko działać w przypadku problemów w kluczowych obszarach.

Po trzecie, dla osób z szeroko pojętego świata IT, hasło „monitoring” często kojarzy się z ogromną ilością danych z wielu systemów, w których znalezienie kluczowego parametru jest żmudnym procesem.

Dzięki wykorzystaniu wiedzy popartej licznymi wdrożeniami, w różnych środowiskach oraz ścisłej współpracy z wieloma administratorami lokalnymi, określiliśmy zestawy parametrów dobrze oddających funkcjonowanie poszczególnych komponentów.

Parametry są kluczowe, ponieważ: Zbieranie jedynie surowych danych diagnostycznych z różnych źródeł nie daje kompletnej informacji o stanie systemu.

Do zbudowania takiej informacji niezbędna jest implementacja notyfikacji i reguł analitycznych, które w prosty sposób można kalibrować, aby dostosować je do wymagań danego środowiska.

Opierając się na tych trzech kluczowych wyzwaniach zbudowaliśmy PI Monitoring. System od razu stał się podstawowym systemem dla naszego działu serwisu PI i dla naszych klientów. Aplikacja umożliwia zbieranie danych diagnostycznych z różnych źródeł, implementacji zaawansowanych reguł analitycznych oraz wysyłanie powiadomień do poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.

PI Monitoring – czy warto?

Każda inwestycja w system, który nie przynosi zysku spotyka się z wieloma pytaniami o jego zasadność. W przypadku systemów monitorowania jest podobnie. Podczas prawidłowego funkcjonowania systemu, użytkownik nie zwraca uwagi na tzw. „backend”.

Presja na efektywność systemu pojawia się w przypadku, gdy po otworzeniu raportu produkcyjnego lub maski synoptycznej część danych jest nieprawidłowa lub nie ma ich wcale. Takim sytuacjom zapobiega właśnie odpowiednia diagnostyka systemu.

PI Monitoring ma wspierać ciągłość i efektywne działanie infrastruktury. Dzięki aplikacji, Administrator od razu reaguje na sytuacje alarmowe lub sygnały alarmowe w infrastrukturze systemu. Błędy nie są eskalowane i nie wpływają negatywnie na działanie całej organizacji.

 

Wartość biznesowa PI Monitoringu płynie z dobrze określonych parametrów działania systemu. Nie patrzymy tylko na podstawowe parametry infrastruktury, ale korzystamy ze sprawdzonych wskaźników przedstawionych na wizualizacjach i raportach.

Dodatkowo PI Monitoring śledzi wskaźniki związane z bezpieczeństwem (m.in. liczba nieudanych logowań do systemu). Dzięki sprawdzaniu niewykorzystanych punktów pomiarowych OSIsoft PI pozwala optymalizować zużycie zasobów licencyjnych.

Podsumowanie

Monitoring w każdym wydaniu oferuje podgląd na obecny stan naszego systemu. Jednak kluczowe jest posiadanie kompletnego systemu monitorowania, który da realny obraz pracy poszczególnych komponentów i pozwoli reagować z wyprzedzeniem.

Produkt w działaniu możesz znaleźć pod tym linkiem. Masz problem z działaniem systemu i chcesz porozmawiać? Nasz zespół techniczny jest dostępny na darmowe konsultacje. Jeśli jesteś zainteresowany kliknij w ten link.

Pi Monitoring połączony z naszym systemem Smart RDM pozwoli na automatyczne tworzenie raportów dla użytkowników biznesowych, podgląd wybranych wizualizacji lub tworzenie zleceń dla administratorów.

Zainteresowany wdrożeniem? Zawsze zaczynamy od niezobowiązującej rozmowy, a później warsztatów. Odezwij się do nas na podany adres mailowy: agnieszka.szleminska@connectpoint.pl