OSIsoft PI System jako platforma dla wirtualnej elektrowni – PI World 2015

Jakub Ładyński

ConnectPoint jest partnerem komercyjnym Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, a jednym z rozwijanych wspólnie projektów jest Projekt Wirtualnej Elektrowni. Podstawą tego rozwiązania jest OSIsoft PI. Przestrzeń na projekt powstała dzięki współpracy naukowej Politechniki z OSIsoft. ConnectPoint dołączył jako jeden z głównych partnerów OSIsoft w Polsce.

Piotr Szeląg oraz Jakub Tomiczek zostali zaproszeni na OSIsoft PI World 2015 jako prelegenci, żeby przedstawić możliwości jakie daje budowane wspólnie narzędzie.

Na rynku pojawiała się luka technologiczna wynikająca z rewolucji energetycznej – odejście od zcentralizowanej produkcji energii na rzecz zdecentralizowanych źródeł odnawialnej energii. Aplikacja Wirtualnej Elektrowni umożliwia monitorowanie zużycia energii cieplnej i klimatyzacji, optymalizację zużycia wszystkich mediów oraz stałe monitorowanie profilu odbiorcy pod kątem poboru i jego zapotrzebowania na określone media, w dobowym przedziale. To pozwala zsynchronizować dane z zachowań odbiorców z danymi z produkcji energii odnawialnej, a w efekcie usprawnić zarządzanie infrastrukturą.

Slajdy z prezentacji w języku angielskim można pobrać tutaj: https://resources.osisoft.com/presentations/the-pi-system-as-the-virtual-power-plant-platform/