Platforma Smart RDM, czyli… Co oznacza skrót RDM?

Anna Sawicka

O platformie Smart RDM pisaliśmy już kilka razy, ostatnio m.in. w artykule ‘Platforma Smart RDM “odwiedziła” Amsterdam’. Zachęcamy do przeczytania! Ale bez względu na to, czy jesteś na naszym blogu kolejny, czy dopiero pierwszy raz, zastanawiasz się może, co oznaczają litery RDM w nazwie platformy Smart RDM. Jeśli przyszło Ci do głowy, że ich wybór nie był przypadkowy – masz rację! Skrót RDM odnosi się do trzech obszarów, w których platforma może usprawnić działanie Twojej organizacji. Jakie to obszary? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.  

Smart RDM – Twoja firma na jednej platformie 

Zanim skupimy się na rozwinięciu skrótu RDM, przenieśmy się do fabryki. Przyjmijmy, że to zakład produkcyjny zatrudniający 100-200 osób. Mamy załogę, halę, magazyn, są maszyny, narzędzia, są materiały i gotowe produkty. Komuś, kto nigdy nie był w fabryce, być może trudno wyobrazić sobie wszystkie elementy, które składają się na proces produkcyjny. Dopiero gdy znajdziemy się w centrum tego procesu, pojawiają się pytania. Jak to wszystko działa? Jak to zorganizować i jak tym zarządzać? Jak połączyć i zgrać wszystkie ogniwa procesu? Utrzymać płynność produkcji, zmniejszyć liczbę przestojów, w porę wykrywać awarie, optymalizować pracę – ludzi i urządzeń. A do tego jeszcze zbierać informacje na temat procesu, tworzyć na ich podstawie raporty i prognozy oraz udostępniać je właściwym osobom.  
 

Odpowiedź brzmi: jest to możliwe dzięki takim narzędziom, jak platforma Smart RDM. Pora na rozwikłanie skrótu RDM – pochodzi on od pierwszych liter wyrazów “reporting”, “diagnostic”, “monitoring”. Nie bez powodu posłużyliśmy się przykładem zakładu produkcyjnego – nasza aplikacja jest już uruchomiona produkcyjnie w fabrykach w praktyce. Jest zresztą wykorzystywana nie tylko w branży produkcyjnej. Oprócz wdrożeń dla firm produkcyjnych (między innymi branża spożywcza, papiernicza, ceramiczna), mamy na koncie również duże projekty, zrealizowane dla sektora utility. 
W jaki sposób platforma Smart RDM wspiera codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw? Jest to oczywiście praca na danych: platforma zbiera, przetwarza i udostępnia dane, pochodzące z wybranych obszarów produkcji. Aby jednak to wszystko mogło się wydarzyć, dane muszą zostać odpowiednio przygotowane do dalszej obróbki, czyli analizy.  

Integracja, kodyfikacja, hierarchizacja 

W kontekście wdrożeń narzędzi IT często mówi się, że tyle, ile włożymy do systemu, tyle z niego wyjmiemy. Fundamentem wszystkich procesów są dane i tak jest również w przypadku procesów, które obsługuje platforma Smart RDM. Od jakości “wsadu” zależy więc nie tylko jakość monitoringu, ale także trafność diagnozy i wartość raportów, które zostaną na podstawie tego “wsadu” wygenerowane. Czyli – od tego zależy jakość analizy w RDM.  

Na czym polega przygotowanie “wsadu”? Pierwszy krok to wybór kluczowych danych produkcyjnych, czyli decyzja, jakie parametry produkcji będą monitorowane. Równocześnie nadaje się im kontekst (kodyfikacja, np. zgodna ze standardem dla danej branży), np.: obszar, maszyna, element maszyny.  

Następny krok to integracja danych – w ten sposób powstaje centralne repozytorium danych, tzw. jedno źródło prawdy.  

Potem można przejść do odwzorowania infrastruktury technologicznej i procesów produkcyjnych w modelu cyfrowym. Każdy punkt wytypowany do monitorowania, np. element maszyny, otrzymuje swój unikalny kod w systemie, dzięki temu zostaje przypisany do danych, spływających z urządzenia w czasie rzeczywistym. Trzeba pamiętać, że każda branża ma własne standardy. Umiejętna kodyfikacja danych pozwala odwzorować typowy dla branży proces i zbudować hierarchię urządzeń (do wykorzystania w bieżącym monitorowaniu oraz zaawansowanych analizach). 

Wybrane do obserwowania punkty (wskaźniki) tworzą hierarchiczny model danych. Gdy struktura jest kompletna, od tego momentu możliwe jest właściwe monitorowanie.  

M jak monitoring 

 Skrót RDM zaczyna się od “r”, ale my zaczniemy od końca – celowo, bo to monitoring jest “najbliżej” produkcji, dostarcza tę pierwszą warstwę informacji, pozyskiwaną dzięki platformie Smart RDM. Wspomnieliśmy wyżej o bazie danych procesowych: baza ta pracuje w czasie rzeczywistym, operatorzy mają więc podgląd bieżącej sytuacji na produkcji. Wejdźmy na chwilę w rolę operatora (lub innej osoby, mającej dostęp do monitoringu): może on z łatwością nawigować między widokami (i urządzeniami) dzięki intuicyjnemu i przejrzystemu interfejsowi. Może obserwować procesy (ich historię, trendy) na wizualizacjach i dashboardach. Platforma Smart RDM przedstawi mu w formie graficznej każdy proces produkcyjny lub jego symulację w czasie rzeczywistym.  

Co ważne, operator zapozna się tylko z tymi informacjami, do których ma uprawnienia – ze względów bezpieczeństwa dostęp do widoków jest uzależniony od uprawnień.  

Platforma umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach, przekroczeniach harmonogramu lub wydajności. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu może przekierować zdarzenie do odpowiednich służb serwisowych wraz z niezbędnymi informacjami, np. o lokalizacji.  

D jak diagnostic 

Monitoring w czasie rzeczywistym przekłada się na szybką diagnostykę. Wspomniane wyżej usprawnienia, takie jak łatwa nawigacja między widokami, alarmy, a przede wszystkim podgląd w trybie “tu i teraz” pozwalają szybko wykryć nie tylko, w jakim punkcie procesu coś nie działa poprawnie. Dzięki diagnostyce można uniknąć wielu przestojów lub zaplanować je w taki sposób, żeby konieczne wymiany części odbywały się w czasie, gdy będą miały najmniejszy wpływ na efektywność produkcji. Dla przykładu, w branży przemysłowej, sprawna diagnostyka wpływa na poprawę wskaźników biznesowych, przede wszystkim wskaźnika Całkowitej Efektywności Wyposażenia OEE (Overall Equipment Effectiveness).  

R jak reporting 

Nie ma chyba raportu, którego nie można wygenerować dzięki platformie Smart RDM – w zależności od bieżących potrzeb. Raporty mogą przedstawiać wybrany obszar: realizację planów produkcyjnych, stan maszyn czy wskaźniki biznesowe, służące do analizy efektywności produkcji.  

Zacznijmy od raportów, które są najbliżej produkcji, czyli od harmonogramów produkcji. Platforma ma wbudowany mechanizm do ich tworzenia i śledzenia ich realizacji. Podobnie jest z rankingami urządzeń oraz ustawianiem progów alarmowych. Można tworzyć dowolne rankingi: wystarczy w tym celu odpowiednio skonfigurować hierarchię ważności zdarzeń lub urządzeń.  

Dzięki platformie można także generować typowe raporty biznesowe. Smart RDM integruje się z różnymi systemami raportów biznesowych, które są wykorzystywane w organizacjach. Wykorzystując API, udostępniamy dane z używanego w firmie systemu raportowego. Platforma na podstawie danych produkcyjnych i danych z tego systemu tworzy przejrzyste i wydajne raporty. Dostęp do nich odbywa się na zasadzie subskrypcji lub wglądu adhoc. Biznes lubi raporty, a my wiemy, jak pomóc w generowaniu tych najbardziej wartościowych. W zespole mamy specjalistów z ogromną wiedzą na temat integracji danych procesowych z różnych narzędzi raportowych.  

Warto na zakończenie wspomnieć o jednym z najważniejszych wyróżników platformy Smart RDM. Dzięki niemu możliwe jest sprawne tworzenie kompletnych raportów, opartych na wiarygodnych danych. Mowa o mechanizmie zarządzania danymi poprzez formularze www. Firmy produkcyjne zazwyczaj rozwiązują problemy z błędami i brakami w danych, operując danymi z automatyki, a dodatkowo tworząc nieskonsolidowane pliki Excel. To powoduje brak przepływu informacji w organizacji. Formularze www pozwalają wyeliminować te utrudnienia – korzystając z tej funkcjonalności, można łatwo uzupełniać dane, poprawiać błędy, wprowadzać komentarze. Aby wyeliminować błędy z systemów automatyki, czasem potrzebna jest ręczna korekta, czasem trzeba dołożyć danych, których brakuje w automatyce, niezbędnych do raportowania. 
Nasze podejście do przechowywania i udostępniania danych pozwala chronić wiedzę, zgromadzoną w firmie i tworzyć przejrzyste zasady jej dostępności.  

Przyznasz, że platforma to narzędzie z potencjałem! W następnych artykułach zagłębimy się w jej możliwości bardziej szczegółowo: opowiemy, jak wybrane funkcjonalności usprawniają konkretne obszary działania przedsiębiorstwa. Śledź naszego bloga!