Podpisanie umowy na realizację DOD dla Veolia Warszawa

Julia

To ważny dzień dla ConnectPoint, podpisaliśmy projekt na realizację DOD – Dispatcher Operation Dashboard.

Celem projektu jest zebranie, usystematyzowanie oraz wizualizacja wszystkich danych niezbędnych do zarządzania Warszawskim Systemem Ciepłowniczym, drugą co do wielkości siecią ciepłowniczą w Europie. ConnectPoint uporządkuje i wprowadzi kodyfikację danych z infrastruktury a następnie przygotuje wizualizacje umożliwiające operatorom szybki i precyzyjny monitoring sieci.