Prognozy w fakturach za gaz i energię elektryczną – te różnice mają znaczenie

Magdalena Galońska

Faktury za gaz ziemny i energię elektryczną są dla odbiorcy trudne do zrozumienia. Dodatkowo, ta część faktury, która dotyczy wyliczenia kwoty prognozy na poczet dostaw, jest inna dla gazu, inna dla energii elektrycznej. Na pierwszy rzut oka jedyne, co łączy obydwa dokumenty, to blankiety wpłat, które są dołączane do papierowych wersji. Czy masz pewność, że Twój billing wystawia faktury z poprawnie przygotowanymi prognozami? 

Jakie dane w prognozie zużycia energii, a jakie w prognozie dla gazu?


Prognoza w zakresie energii elektrycznej co do zasady prezentowana jest na fakturze wyłącznie w formie tabelki. Uwzględnia ona:  
– okres prognozowanego zużycia,  
– ilość kWh (zużycie),  
– kwotę do zapłaty,  
– termin płatności.  

Liczniki gazu mierzą zużycie w m³, dlatego w celu ustalenia ilości prognozowanego zużycia w jednostkach energii (kWh) stosuje się współczynnik konwersji. Faktura za gaz musi zatem prezentować:  
– zużycie w m³,  
– współczynnik konwersji, który umożliwi wyliczenie zużycia w kWh, 
– informację, iż jest to zużycie prognozowane. 
Prognozy są prezentowane dla każdego miesiąca, z uwzględnieniem szczegółowego zapisu danych dotyczących zużycia. 

Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika prognoza dla dostaw gazu wydaje się więc bardziej skomplikowana, bo zawiera znacznie więcej informacji. 

Skąd biorą się różnice w sposobie prezentacji prognoz? 

Te różnice dotyczą nie tylko prezentacji prognozy na fakturach, ale ogólnie wyglądu i zawartości faktur. Różnice wynikają z zapisów rozporządzeń taryfowych dla gazu ziemnego i energii elektrycznej. Pisaliśmy o tym w artykule o różnicach pomiędzy fakturami za gaz ziemny i energię elektryczną. 

Rozporządzenie taryfowe w zakresie gazu (art. 37 ust.2 rozporządzenia taryfowego dla gazu ziemnego) stanowi, że przedsiębiorstwa energetyczne mogą pobierać opłaty za dostarczane paliwa gazowe czy świadczone usługi ich dostarczania w wysokości wynikającej z prognozy zużycia, wyrażonej w jednostkach energii. 

Jak wspomnieliśmy, liczniki gazu mierzą zużycie w m³, zatem aby ustalić ilość prognozowanego zużycia w jednostkach energii (kWh) stosuje się współczynnik konwersji.  

Natomiast w zakresie energii elektrycznej przepis stanowi (art. 34. ust. 4 rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej), że prognoza z tytułu opłat na poczet zużywanej energii elektrycznej oraz opłat za usługi jej dystrybucji jest ustalana w oparciu o zużycie energii określone w oparciu o rzeczywiste odczyty w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego.  

Jak wiemy, liczniki energii elektrycznej mierzą zużycie w kWh,nie ma więc konieczności prezentowania na fakturze wielu dodatkowych informacji, które występują w przypadku gazu, mierzonego w m³.  

Faktury zgodne z prawem 

Klienci korzystający z gazu ziemnego często narzekają na skomplikowane faktury. Nie rozumieją, dlaczego otrzymują tak dużo dodatkowych (ich zdaniem) dokumentów, czyli prognozy dla każdego miesiąca, z detalicznym zapisem danych dotyczących zużycia. Chcieliby, aby faktury za gaz były tak proste, jak w przypadku energii elektrycznej – dostaję blankiet i płacę.  

Próba uproszczenia dokumentów prognozowych (jak i całych faktur) wydaje się obecnie mało prawdopodobna. Ważne, aby dokumenty te były zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
Czy Twój billing gwarantuje taką zgodność? Masz pewność, że faktury generowane przez Twój billing są poprawne? Jeśli masz wątpliwości, zapoznaj się z rozwiązaniami, które oferuje nasz billing. Spełnia on wszystkie wymogi obowiązujących rozporządzeń taryfowych. 

Zapraszamy do kontaktu