Wirtualna Elektrownia

Jakub Ładyński

Projekt Wirtualnej Elektrowni w Częstochowie

Kolejnym prezentowanym case study była implementacja projektu Wirtualnej Elektrowni na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Prelegentem był dr Piotr Szeląg – kierownik całego przedsięwzięcia. Ekspert opowiadał o założeniach i głównych celach projektu. W planach jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez Wydział Elektryczny. Wdrażana jest optymalizacja m.in. wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii za pomocą zastosowania magazynu energii oraz możliwości platformy informatycznej. W projekcie zaangażowani są pracownicy Wydziału oraz firmy: OSIsoft (dostawca platformy do zarządzania danymi), ConnectPoint (integrator systemów informatycznych), Emu (dostawca magazynu energii w technologii Aqueous Hybrid Ion).

Wykorzystanie modułu optymalizacyjnego wykazało potencjalne źródła oszczędności. Z dotychczas przeprowadzonej analizy profilu zużycia energii elektrycznej wynika, iż Wydział Elektryczny jako odbiorca energii elektrycznej powinien zmienić swoją aktualną taryfę, co pozwoliłoby zaoszczędzić około 8% na kosztach energii elektrycznej. Należy zwrócić uwagę, iż operacja ta nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji a jedynie podjęcia kroków formalno-prawnych. Budowany moduł bilansujący pozwala określić nieprawidłowości związane z poborem energii na danym obszarze. Zastosowanie go w mikro skali, poprzez wykorzystanie opomiarowania jednego z pawilonów (licznik energii zbiorczy z całego pawilonu, liczniki na każdym piętrze), pozwoliło wykryć różnice w odczytach z liczników i zidentyfikować ich źródło (dodatkowe podpięcie windy nie uwzględnione na schemacie elektrycznym). Jak podkreślał dr Szeląg, to jeszcze nie koniec wdrożenia. „Następne założenia dla rozwoju projektu to: monitorowanie zużycia energii cieplnej i klimatyzacji, optymalizacja zużycia wszystkich mediów oraz stałe monitorowanie profilu odbiorcy pod kątem poboru i jego zapotrzebowania na określone media w dobowym przedziale – zaznaczył prelegent.

Materiał dostępny również tutaj : https://www.smart-grids.pl/wydarzenia/konferencje/2044-vi-smart-communications-and-technology-forum-podsumowanie.html