Publikacja naszych pracowników w „Pomiary Automatyka Robotyka”

Jakub Ładyński

Bartosz Kowalczyk oraz Piotr Szeląg opublikowali w kwartalniku naukowo-technicznym Pomiary Automatyka Robotyka artykuł pt. “Zastosowanie platformy SmartX do akwizycji danych pomiarowych i zarządzania zużyciem energii elektrycznej”.

Nasi pracownicy wykorzystali technologię Smart X o komercyjnej nazwie Nexo Energy na której rozwój ConnectPoint otrzymał grant badawczy: projekt POIR.01.01.01-00-0767/17 „SmartX platforma do integracji rozwiązań inteligentnego budynku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Artykuł powstał w ramach działań mających na celu rozpowszechnienie osiągniętych rezultatów.

Jako firma możemy pochwalić się wspieraniem akademickich aspiracji naszych pracowników. Pracują dla nas doktoranci i wykładowcy m.in. Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Autorom gratulujemy świetnej publikacji.

Streszczenie pracy

W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą akwizycję danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Platforma pozwala na integrację urządzeń IoT różnych producentów. Dzięki implementacji dużej liczby protokołów komunikacyjnych możliwe jest stworzenie inteligentnego systemu automatyki domowej. W artykule przedstawiono system pomiarowy składający się z platformy wraz z inteligentnymi licznikami energii. Stworzony system został wykorzystany do akwizycji danych reprezentujących zużycie energii elektrycznej dla wybranych obwodów elektrycznych w pomieszczeniach biurowych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy danych pomiarowych rejestrowanych w półrocznym okresie rozliczeniowym. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski pozwalające na optymalizację profilu zużycia energii i zmniejszenie kosztów po stronie końcowego odbiorcy energii elektrycznej.

Całość można przeczytać tutaj: http://www.par.pl/Archiwum/2020/3-2020/Zastosowanie-platformy-SmartX-do-akwizycji-danych-pomiarowych-i-zarzadzania-zuzyciem-energii-elektrycznej