Rozliczenia SPOT – sprawdź nasze narzędzie do wyznaczania ceny dla klientów

Magdalena Galońska

Wysokie ceny nośników energii, duża zmienność tych cen oraz silna presja cenowa konkurencji zmuszają firmy do szukania optymalizacji w zakresie zużycia nośników energii oraz ich cen zakupu. W ostatnich miesiącach obserwujemy na rynku zwiększenie ilości ofert sprzedaży nośników energii opartych na transakcjach SPOT, czyli produktach rynku dnia następnego (RDN).  

Jak działa rynek SPOT? 

Podstawą ustalenia ceny rozliczeniowej z odbiorcą końcowym są indeksy giełdowe publikowane przez Towarową Giełdę Energii (TGE), powiększone o wymagane przepisami prawa majątkowe, narzuty wynikające z przepisów podatkowych, a także o należną sprzedawcy marżę. 

Zawarcie kontraktu w oparciu o SPOT gwarantuje, że nośnik energii zawsze kupujemy w cenie rynkowej, nie wiążemy się stałą ceną na okres dostaw. Rozliczenie opiera się o formułę cenową, w której jedyną niewiadomą jest cena samego nośnika energii. Inne narzuty i pochodne, a także marża sprzedawcy, na jaką umówiły się strony, są zdefiniowane w umowie. Dodatkowo zużycie nie jest limitowane, w zależności od potrzeb można pobrać niezbędną ilość energii, która następnie zostanie rozliczona po cenie wynikającej z powyższej formuły.   

Rozliczenia SPOT – jak prowadzić je na bieżąco i bezbłędnie?  

Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie proste i korzystne dla obu stron – kupującego i sprzedawcy, ponieważ cena zawsze odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Pamiętać musimy jednak, że każda doba to 24 godziny, cena zmienia się w każdej godzinie, dób w miesiącu jest średnio 30. Podobnie jest ze zużyciem energii: musi być ono rejestrowane w każdej godzinie dla każdego punktu poboru. To oznacza, że musimy kolekcjonować i ewidencjonować dużą ilość danych dla każdego punktu poboru.   

Zatem zbudowanie dużego portfela klientów, z umowami opartymi o formuły SPOT, to nie lada wyzwanie. Na koniec miesiąca trzeba wystawić odbiorcy końcowemu fakturę za zużyte nośniki energii. Przy dużej ilości umów SPOT bez wsparcia systemowego trudno będzie prowadzić ewidencję cen nośników energii oraz zużyć dla każdego punktu poboru.  

SEH i Billing – Twoje narzędzia do rozliczeń SPOT 

W ConnectPoint przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwoli na zbudowanie dużego portfela klientów i bezproblemowe ich rozliczanie. Są to produkty: Smart Energy Hub (SEH) oraz Billing. SEH umożliwia comiesięczne wyliczenie cen dla każdego punktu poboru. Billing to narzędzie do wystawiania faktur klientowi, na podstawie zużycia oraz ceny wyliczonej w SEH.   

Smart Energy Hub ma znacznie więcej możliwości: służy między innymi do wymiany danych z CSIRE, docelowo będzie używany do komunikacji z KSeF, jest także hurtownią danych.    

Chcesz poznać szczegóły dotyczące rozwiązań dla Twojej organizacji? Zajrzyj na naszą stronę Customer Excellence Solutions.