Smart RDM oznacza Real-time Data Mining w firmie produkcyjnej

Gabriela Gic-Grusza

Pozyskiwanie i analiza danych w czasie rzeczywistym stały się niezbędne dla nowoczesnych przedsiębiorstw, które chcą optymalizować swoje procesy i wyprzedzać konkurencję. Zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym daje przedsiębiorstwom wgląd w informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji i szybkiego podejmowania działań. Smart RDM to platforma zaprojektowana, aby pomóc firmom osiągnąć ten cel, dostarczając narzędzia do eksploracji i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Potrzeba

Pojawienie się technologii i powszechna dostępność urządzeń cyfrowych doprowadziły do generowania ogromnych ilości danych. Dane te mogą być analizowane i wykorzystywane do poprawy wyników biznesowych, identyfikacji nowych możliwości i podejmowania świadomych decyzji. Eksploracja i analiza danych w czasie rzeczywistym pozwalają przedsiębiorstwom wykorzystać te dane zaraz po ich wygenerowaniu, umożliwiając szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów.

Eksploracja i analiza danych w czasie rzeczywistym są niezbędne w branżach, w których konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji, takich jak produkcja, energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. W tych branżach eksploracja i analiza danych w czasie rzeczywistym może pomóc w zwiększeniu wydajności operacyjnej, obniżeniu kosztów i zapewnieniu lepszej obsługi klienta. Ponadto, dzięki analizie danych o klientach w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa mogą zidentyfikować potrzeby i preferencje klientów, aby szybko reagować na zapytania.

Rozwiązanie

Smart RDM oznacza Real-time Data Mining w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Jest to koncepcja, która obejmuje wykorzystanie technologii i praktyk zarządzania danymi w celu zorganizowania, zatwierdzenia i efektywnego wykorzystania danych. Smart RDM ma na celu zwiększenie dostępności, wiarygodności i użyteczności informacji w celu optymalizacji procesów biznesowych. Aby osiągnąć ten cel, Smart RDM jest podzielony na sześć modułów: Raporty, Zarządzanie danymi i walidacja, Monitorowanie procesów i wizualizacje, Alarmy i zdarzenia, CMMS oraz Zarządzanie Big Data i analizami.

  • Moduł Raporty ma za zadanie zapewnić użytkownikom dostęp do raportów zbudowanych na danych zarządzanych w ramach innych modułów Smart RDM lub przetwarzanych w systemach zewnętrznych. Użytkownik może uzyskać dostęp do różnych informacji, które dostarcza administrator biznesowy, w tym do plików i folderów, raportowych (np. dysk sieciowy, Google Drive, OneDrive), Grafana, Tableau, Microsoft Power BI i MS reporting services. Funkcjonalność Smart RDM obejmuje przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów, a także obsługę subskrypcji i informowanie o zmianach w raportach.
  • Moduł Zarządzanie danymi i walidacja wymaga struktury danych AVEVA PI. Pomaga zapewnić jakość i dokładność danych gromadzonych lub obliczanych automatycznie. Na podstawie zdefiniowanego wcześniej formularza użytkownik otrzymuje szablon raportu zaopatrzony w dane z systemów źródłowych. Na tym etapie dane mogą być weryfikowane, poprawiane i akceptowane. Wszystkie zmiany są śledzone. Zaakceptowane dane mogą zostać opublikowane w formie raportu pdf.
  • Moduł monitorowania i wizualizacji procesów wymaga struktury danych AVEVA PI. Pozwala użytkownikom na wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym w postaci interaktywnych wykresów i diagramów, a także może być wykorzystywany do monitorowania różnych typów danych, takich jak odczyty czujników, dane pogodowe i dane finansowe. Moduł ten jest niezbędny dla firm, które chcą zoptymalizować swoje procesy i wyprzedzić konkurencję.
  • Moduł Alarmy i zdarzenia wymaga struktury danych AVEVA PI. Jest to potężne połączenie funkcji, które pomagają użytkownikom przechwytywać, przechowywać, znajdować, porównywać i analizować ważne zdarzenia identyfikowane automatycznie na podstawie określonych warunków związanych z wartościami danych gromadzonych w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność Smart RDM obejmuje powiadomienia w czasie rzeczywistym o stanach systemu wymagających szczególnej uwagi, akcje użytkownika związane z obsługą zdarzeń (zgodnie z predefiniowanym workflow), edycję danych związanych ze zdarzeniem, dodawanie załączników plikowych do zdarzenia, podział zdarzeń itp. oraz historię edycji.
  • Moduł CMMS śledzi i zarządza zdefiniowanymi przez użytkownika zdarzeniami związanymi z operacjami utrzymania ruchu w różnych branżach. CMMS ma na celu poprawę efektywności utrzymania ruchu, zmniejszenie czasu przestojów i kosztów utrzymania oraz dostarczenie wiarygodnych danych o historii utrzymania sprzętu. Funkcjonalność Smart RDM obejmuje powiadomienia, działania użytkownika zgodnie z predefiniowanym workflow, edycję danych związanych ze zdarzeniem, dodawanie załączników plikowych do zdarzenia, podział zdarzeń oraz historię edycji.
  • Moduł Big Data and Analysis Management zapewnia zarządzanie analizami i procesami ETL przez uprawnionych użytkowników końcowych.


Kluczowe funkcjonalności obejmują:

  • Zarządzanie algorytmami dostępnymi dla użytkowników (w tym definiowanie domyślnych parametrów runtime),
  • Uruchamianie algorytmów z możliwością zmiany domyślnych parametrów uruchamiania – na żądanie i według harmonogramu,
  • Możliwość skonfigurowania kontekstu uruchomienia z powiązanymi elementami w drzewie aktywów (integracja PI Asset Framework),
  • Możliwość powiązania wyników algorytmu z konkretną pozycją raportu lub KPI, monitorowanie stanu realizacji.

Dane zebrane z operacji użytkownika w modułach Events, CMMS, czy Big Data i zarządzania analizami mogą być wykorzystane do tworzenia raportów udostępnianych w module Reports, aby zapewnić wgląd w wydajność biznesową i wesprzeć proces decyzyjny związany z optymalizacją procesów biznesowych.