Spółki z Grupy Kapitałowej Unimot dołączają do grona klientów ConnectPoint

Przemysław Glapa

Zakończyliśmy z sukcesem projekt realizowany dla Grupy Unimot. Dzięki niemu trzy spółki – Unimot Energia i Gaz, Unimot System oraz Blue LNG korzystają z naszego systemu billingowego, będącego częścią rodziny produktów Customer Excellence Solutions (CES).  

Rozwiązanie przeznaczone jest do obsługi klientów biznesowych i indywidualnych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu przewodowego na sieciach własnych oraz w formule TPA.   

Wdrożenie objęło integrację z zewnętrznymi systemami pomiarowymi OSD i OSDn, systemami bankowymi oraz finansowo-księgowymi, stosowanymi w Grupie Unimot. Zrealizowano także skomplikowaną migrację danych ewidencyjnych klientów i punktów poboru oraz danych rozliczeniowych, dzięki której spółki z Grupy Unimot zachowały ciągłość realizacji procesów biznesowych związanych z obsługą klienta i ich rozliczeniami. 

Przedstawiciele Grupy Unimot podkreślają, że korzyści z wdrożenia są już widoczne – nowy billing poprawił jakość obsługi, a proces rozliczania i fakturowania jest szybszy niż dotychczas. Istotne jest także, że wskazane procesy są w pełni zgodne ze standardami branżowymi i wymogami prawnymi, które muszą spełnić firmy energetyczne. Fakturowanie w sektorze energetycznym jest skomplikowane – oferowane przez nas narzędzie zapewnia wsparcie i niezawodność w tym procesie.  

Wdrożone przez nas rozwiązanie pozwoli również Grupie Unimot szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów, co na tak konkurencyjnym rynku jest szczególnie istotne.