Uwolnij moc Smart RDM: krótka historia i przewodnik po funkcjach

Gabriela Gic-Grusza

Platforma Smart RDM rośnie wraz z potrzebami naszych klientów. Czy chcesz nam pomóc w rozwoju tego oprogramowania? Będzie nam niezmiernie miło, gdy otrzymamy Twój komentarz. Najpierw przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak krok po kroku zmieniał się Smart RDM. 

Smart RDM – wersja 1.0 

Początkowo Smart RDM powstał jako odpowiedź na potrzeby jednego z naszych klientów, który stanął przed wyzwaniem zarządzania wieloma różnymi raportami tworzonymi w różnych systemach i aplikacjach. Znaleźliśmy sposób, aby usprawnić ten proces i zebrać wszystkie raporty w jednym miejscu. Tam, gdzie było to możliwe, wykorzystaliśmy API lub zbudowaliśmy niestandardowe konektory lub skrypty, aby wydobyć dane z różnych systemów i wprowadzić je do narzędzia raportującego S-RDM. Smart RDM jest zintegrowany z Microsoft BI, SSRS, Tableau, Grafana, Google Drive, Google Storage, Microsoft One Drive i innymi

Naturalną konsekwencją tych działań było zbudowanie modułu zarządzania Big Data i analizami, wspierającego procesy ETL w przedsiębiorstwach. Na tym etapie mogliśmy już zaoferować zaawansowaną platformę do zarządzania danymi, która gromadzi i ujednolica dane w jednym środowisku, umożliwia harmonogramowanie i uruchamianie analiz oraz daje dostęp do raportów w tym samym czasie.

Smart RDM – wersja 2.0

Gdy coraz więcej klientów zaczęło korzystać z platformy Smart RDM, pojawiły się nowe wyzwania. Potrzebowali oni dostępu do wszystkich danych produkcyjnych w jednej aplikacji internetowej z możliwością korygowania i uzupełniania danych na potrzeby raportowania. Klienci chcieli czegoś więcej niż arkusza kalkulacyjnego Excel. A także mieć dobry mechanizm wymiany danych z systemem raportowania.

Aby sprostać tym potrzebom, dodaliśmy integracje z systemami OT, które umożliwiają firmom przemysłowym gromadzenie, zarządzanie i analizowanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł, scentralizowanie dostępu do danych produkcyjnych i narzędzi raportowania.

W wyniku integracji z AVEVA PI (dawniej OSISoft PI), Smart RDM zyskał trzy nowe moduły:

  • Zarządzanie danymi raportowymi i walidacja,
  • Monitorowanie procesów i wizualizacje,
  • Alarmy i zdarzenia.

W ramach tych modułów stworzyliśmy odpowiednio:

  • Mechanizm zarządzania danymi poprzez formularze webowe. Dzięki temu użytkownicy mogą uzupełniać dane, poprawiać błędy lub wprowadzać komentarze. Dodatkowo zaimplementowaliśmy workflow związany z akceptacją i publikacją danych, uwzględniający model autoryzacji. Na tej podstawie system automatycznie generuje poprawne raporty i wysyła je do właściwych odbiorców. Na naszym blogu można przeczytać cykl artykułów o formularzach w Smart RDM. Rozwiązanie zapewniające wygodną nawigację po dashboardach PI Vision prezentujących dane z wielu źródeł. Funkcja ta pozwala użytkownikom na monitorowanie procesów i operacji w czasie rzeczywistym w odniesieniu do danych prezentowanych w formularzach internetowych.Połączenie funkcji, które pomagają użytkownikowi przechwytywać, przechowywać, znajdować, porównywać i analizować ważne zdarzenia: powiadomienia w czasie rzeczywistym o stanach w systemie wymagających szczególnej uwagi, akcje użytkownika związane z obsługą zdarzeń (zgodnie z predefiniowanym workflow), edycja danych związanych ze zdarzeniem, dodawanie załączników plikowych do zdarzenia, podział zdarzeń, historia edycji.
  • Dodatkowo wprowadziliśmy kontekst operatora ograniczający informacje (wizualizacje, formularze AF, zdarzenia) dostępne dla użytkownika do wybranego zasobu (zasobów); jednocześnie użytkownik, który zalogował się do danego zasobu jest zapisywany w jego atrybutach jako operator na danej zmianie, co może być podstawą do późniejszego raportowania użytkowników w ramach zmiany i funkcji maszyny.
  • Dla klientów, którzy chcą trzymać wszystkie informacje o planowanych okresach przestoju w jednym miejscu, wdrożyliśmy moduł CMMS, który wspiera zarządzanie utrzymaniem ruchu poprzez centralizację wszystkich informacji o utrzymaniu ruchu i pomaga zoptymalizować wykorzystanie i dostępność fizycznych urządzeń, takich jak infrastruktura zakładu i inne aktywa. 

Wszystkie dane w jednym miejscu! Dane te mogą być poddawane zaawansowanym analizom, np. w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka, określenia różnych KPI oraz generowania raportów, do których dostęp zapewnia moduł raportowania.

Smart RDM – wersja 3.0 

Teraz, gdy firmy potrzebują nauki o danych ( Data Science) , aby nadać sens ogromnej ilości gromadzonych danych i wykorzystać zdobyte spostrzeżenia do ulepszenia swoich produktów, usług i ogólnych wyników biznesowych, zaczęliśmy ulepszać Smart RMD Big Data i moduł zarządzania analizami, aby zapewnić spostrzeżenia, które pomagają firmom podejmować lepsze decyzje. Dzięki analizie danych z wielu źródeł, możliwe jest zidentyfikowanie wzorców i trendów, które mogą nie być od razu widoczne dla pracowników 

W najbliższym czasie planujemy zmienić sposób, w jaki analizy są; definiowane w Smart RDM i dać więcej władzy nad wykonywanymi obliczeniami.

  • to rozbicie obliczeń na mniejsze zadania, które mogą być wykonywane niezależnie i równolegle,
  • rozłożenie obciążenia obliczeniowego na wiele węzłów w klastrze Kubernetes, monitorowanie i zarządzanie obliczeniami, w tym skalowanie w górę lub w dół liczby replik w oparciu o wykorzystanie zasobów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.