Monitorowanie Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

Okładka Case Study Veolia OSIsoft

Optymalizacja sieci ciepłowniczej i redukcji emisji CO2 w jednej z największych sieci w Europie.