Poprawa efektywności produkcji energii z wiatru

Monitoring działania, analiza, raportowanie i machine learning u jednego z największych producentów zielonej energii.