System Monitorowania Produkcji

Okładka Case Study PGE GiEK OSIsoft i Smart RDM

Wdrożenie OSIsoft PI i Smart RDM w celu monitorowania i raportowania procesu produkcji energii.