Energetyka odnawialna.

Rozwiązania dla zielonej energii.

Słońce

Panele fotowoltaiczne to wielka szansa na decentralizację energetyki. To też wyzwanie dla sieci dystrybucji związane z pojawieniem się prosumentów na rynku. Nasze rozwiązania wspierają zbilansowany rozwój sieci.

Wiatr

Turbiny wiatrowe pojawiają się na lądzie i na morzach. Nasze rozwiązania skupiają się na optymalizacji pracy urządzeń, zminimalizowaniu kosztów utrzymania i rzetelnej predykcji produkcji prądu.

Centralne Repozytorium Danych.

Pierwszy krok w Cyfryzacji Przedsiębiorstwa.

Sensory

Turbiny wiatrowe

Panele PV

Liczniki prosumenckie

Systemy Biznesowe

SCADA

Centralne
Repozytorium
Danych

Korzyści

Standardyzacja nazewnictwa

Ujednolicenie miar

Przypisanie danych do urządzeń

Wyczyszczenie podstawowych błędów i anomalii

Control Room

Notyfikacje i alerty

Efekt to uporządkowane dane

gotowe do dalszej analizy.

Gotowe rozwiązania dla branży

solar package»

Platforma do ciągłej analizy stanu instalacji PV, transformatorów nn oraz prognozowania produkcji/konsumpcji w cyklach dobowych. Tworzy rekomendacje związane z inwestycjami w sieci energetyczne na podstawie przewidywanych obciążeń. 

wind package»

Platforma do monitorowania i analizy prognostycznej działania turbin wiatrowych i farm wiatrowych. Służy optymalizacji produkcji energii i obniżeniu kosztów utrzymania.

Przeczytaj o naszym wdrożeniu dla E.On

E.On potrzebował zwiększyć wydajność swoich farm wiatrowy (ponad 4000 turbin w EU i USA). Osiągną to dzięki Predictive Maintanace i Optymalizacji Konserwacji.

Porozmawiajmy o potrzebach

Twojej organizacji