Buduj innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem technologii IoT

Nexo to platforma pozwalająca na tworzenie nowych modeli biznesowych i redukcję kosztów działalności w oparciu o rozwiązania internetu rzeczy


Nexo to gotowy do użycia zestaw narzędzi umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń do chmury oraz zbudowanie usług w oparciu o dane i możliwość zdalnej kontroli nad urządzeniami.


Łatwo twórz usługi powiązane z Twoimi produktami oraz twórz modele biznesowe oparte o subskrypcyje/usługi utrzymaniowo-rozwojowe.Nexo to gotowy do użycia zestaw narzędzi umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń do chmury oraz zbudowanie usług w oparciu o dane i możliwość zdalnej kontroli nad urządzeniami.


Wykorzystanie algorytmów w celu usprawnienia operacji, umożliwienia klientom oszczędzania energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dzięki wnioskom i zaleceniom dostarczonym przez Nexo.


Nexo to gotowy do użycia zestaw narzędzi umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń do chmury oraz zbudowanie usług w oparciu o dane i możliwość zdalnej kontroli nad urządzeniami.


Podłączenie większości rozproszonych aktywów energetycznych, pomp ciepła, klimatyzatorów, urządzeń mechanicznych i innych. Umożliwiając sterowanie wszystkimi tymi urządzeniami za pomocą jednej platformy.

Usługi

Wykorzystanie danych

Podłącz i kontroluj

Nexo to platforma white-label, która umożliwia budowę innowacyjnych produktów i modeli biznesowych w oparciu o dane

Gotowe moduły Nexo, niezależnie od branży, zapewaniają sprawne wdrożenie:

  • Łączności z urządzeniami
  • Wydajnego mechanizmu gromadzenia, analizy i wizualizacji danych
  • Monitorowania i sterowania pracą urządzeń
  • Przeglądarkowej i mobilnej aplikacji dla użytkownika końcowego urządzeń (np. mieszkańców budynku)
  • Narzędzia do predykcji i tworzenia modeli sztucznej inteligencji

Dlaczego Nexo?

Szybkie i efektywne wdrożenie

Gotowe moduły Nexo redukują konieczność pisania oprogramowania do budowy dedykowanych dla danego wdrożenia funkcjonalności.

Otwartość i Bezpieczeństwo

Nexo zapewnia otwarte API, pozwalające na integrację dowolonych istniejących systemów. Bezpieczeństwo w Nexo jest traktowane priorytetowo – urządzenia i oprogramowanie jest zabezpieczone a cała komunikacja jest szyfrowana.

Skalowalność wdrożenia

Architektura Nexo ułatwia skalowanie zarówno funkcjonalności jak i liczby podłączonych urządzeń i wolumenu danych. Mały pilotażowy projekt może zostać sprawnie rozbudowany na w pełni produkcyjne rozwiązanie dla masowego odbiorcy.

Szybka weryfikacja założeń biznesowych

Nexo w ciągu kilku tygodni pozwala na opracowanie MVP (minimum viable product), pozwalającego na wdrożenie produktu/usługi opartego o dane i podłączone urządzenia.

Przykłady wykorzystania Nexo

Przyszłość komfortu i rozliczeń za ciepło

Veolia Polska

Nexo odpowiada za zapewnianie komfortu cieplnego w budynkach oraz oferowanie rozliczeń opartych o rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniach. W tym celu platforma łączy dane z węzłów cieplnych i ciepłomierzy oraz głowic termostatycznych z zamontowanymi referencyjnymi czujnikami temperatury w mieszkaniach. Nexo uwzględnia przy tym prognozy pogody, zapotrzebowania na ciepło i preferencje użytkowników budynków.

Optymalizacja kosztów ogrzewania budynków miejskich

Miasto Kraków

Miasto Kraków wykorzystuje Nexo do optymalizacji kosztów ogrzewania przedszkoli, poprzez dynamiczne harmonogramowanie temperatur w pomieszczeniach, biorące pod uwagę harmonogramy zajęć, warunki pogodowe oraz bezwładność cieplną budynków. Algorytmy Nexo pozwalają na ograniczenie zużycia ciepła niwelując przegrzewanie pomieszczeń w sytuacjach gdy nie są one wykorzystywane. W ramach wdrożenia Nexo łączy głowice termostatyczne, czujniki temepratury oraz informacje z ciepłomierza. Platforma pozwala operatorowi na optymalizację, z jednego panelu, wszystkich podłączonych budynków.

Dynamiczna taryfa na energię elektryczną

Stadtwerke Leipzig

Stadtwerke Leipzig wykorzystuje Nexo do oferowania dynamicznej taryfy na energię elektryczną. Klienci mają możliwość skorelowania gniazdek elektrycznych, klimatyzatorów i innych urządzeń w swoich mieszkaniach z konkretnymi instalacjami fotowoltaicznymi w mieście. W zamian za dostosowanie konsumpcji podłączonych urządzeń do aktualnie dostępnej zielonej energii dostają oni punkty bonusowe, które obniżają rachunki za energię elektryczną.