Nexo to gotowy do użycia zestaw narzędzi umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń do chmury oraz zbudowanie usług w oparciu o dane i możliwość zdalnej kontroli nad urządzeniami.


Łatwo twórz usługi powiązane z Twoimi produktami oraz twórz modele biznesowe oparte o subskrypcyje/usługi utrzymaniowo-rozwojowe.


Nexo to gotowy do użycia zestaw narzędzi umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń do chmury oraz zbudowanie usług w oparciu o dane i możliwość zdalnej kontroli nad urządzeniami.


Wykorzystanie algorytmów w celu usprawnienia operacji, umożliwienia klientom oszczędzania energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dzięki wnioskom i zaleceniom dostarczonym przez Nexo.Nexo to gotowy do użycia zestaw narzędzi umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń do chmury oraz zbudowanie usług w oparciu o dane i możliwość zdalnej kontroli nad urządzeniami.


Podłączenie większości rozproszonych aktywów energetycznych, pomp ciepła, klimatyzatorów, urządzeń mechanicznych i innych. Umożliwiając sterowanie wszystkimi tymi urządzeniami za pomocą jednej platformy.


Usługi

Wykorzystanie danych

Podłącz i kontroluj

Nexo to platforma white-label która umożliwia budowę innowacyjnych produktów i modeli biznesowych w oparciu o dane

Gotowe moduły Nexo zapewaniają bardzo szybkie wdrożenie niezależnie od branży:

Łączności z urządzaniami
Wydajnego mechanizmu gromadzenia, analizy i wizualizacji danych
Sterowania urządzeniami
Aplikacji dla użytkownika końcowego urządzeń (np. mieszkańców budynku)
Narzędzia do predykcji i tworzenia modeli sztucznej inteligencji

Dlaczego Nexo ?

Szybkie i efektywne wdrożenie

Gotowe moduły Nexo redukują konieczność pisania oprogramowania do budowy dedykowanych dla danego wdrożenia funkcjonalności.

Otwartość i Bezpieczeństwo

Nexo zapewnia otwarte API, pozwalające na integrację dowolonych istniejących systemów. Bezpieczeństwo jest traktowane w Nexo priorytetowo -urządzenia i oprogramowanie jest zabezpieczone a cała komunikacja jest szyfrowana.

Skalowalność wdrożenia

Architektura Nexo ułatwia skalowanie zarówno funkcjonalności jak i liczby podłączonych urządzeń i wolumenu danych. Mały pilotażowy projekt może zostać efektywnie przeskalowany na w pełni produkcyjne rozwiązanie dla masowego odbiorcy.

Szybka weryfikacja założeń biznesowych

Nexo w ciągu kilku tygodni pozwala na wdrożenie MVP (minimum viable product), pozwalającego na wdrożenie produktu/usługi opartego o dane i podłączone urządzenia.

Przykłady wykorzystania Nexo

Ciepło jako usługa

Veolia Polska

Nexo odpowiada za zapewnianie komfortu cieplnego w budynkach oraz oferowanie „ciepła jako usługi”, czyli rozliczeń opartych o rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniach. W tym celu platforma łączy dane z węzłów cieplnych i ciepłomierzy, głowice termostatyczne z referencyjnymi czujnikami temperatury w mieszkaniach, prognozami pogody i zapotrzebowania na ciepło i preferencjami użytkowników budynków.

Optymalizacja kosztów ogrzewania budynków miejskich

Miasto Kraków

Miasto Kraków wykorzystuje Nexo do optymalizacji kosztów ogrzewania przedszkoli, poprzez dynamiczne harmonogramowanie temperatur w pomieszczeniach, biorące pod uwagę harmonogramy zajęć, warunki pogodowe  oraz bezwłasność cieplną budynków. Algorytmy Nexo pozwalają na ograniczenie zużycia ciepła, poprzez zmniejszenie przegrzewania pomieszczeń w sytuacjach gdy np. nie są one wykorzystywane. W ramach wdrożenia Nexo łączy głowice termostatyczne, czujniki temepratury oraz informacje z ciepłomierza. Platforma pozwala operatorowi na optymalizację, z jednego panelu, wszystkich podłączonych budynków.

Dynamiczna taryfa na energię elektryczną

Stadtwerke Leipzig

Stadtwerke Leipzig wykorzystuje Nexo do oferowania dynamicznej taryfy na energię elektryczną. Klienci mają możliwość skorelowania gniazdek elektrycznych, klimatyzatorów i innych urządzeń w swoich mieszkaniach z konkretnymi instalacjami fotowoltaicznymi w mieście. W zamian za dostosowanie konsumpcji podłączonych urządzeń do aktualnie dostępnej zielonej energii dostają oni punkty bonusowe, które obniżają rachunki za energię elektryczną.