Zapewnij ciągłość pracy systemu PI

W wideo demo przeprowadzimy Cię przez główne funkcje aplikacji. Poniżej przedstawiamy scenariusze popularnych problemów związanych z pracą systemu PI, które PI Monitoring pomoże sprawnie rozwiązać.

Analiza różnych elementów systemu pozwala nam wykrywać krytyczne problemy.

 

Zobacz jak je rozwiązaliśmy dzięki:

Monitorowaniu interfejsów i źródeł danych

Problem

Nastąpiła spontaniczna podmiana certyfikatów po stronie źródła danych i w konsekwencji niezgodność certyfikatów na poziomie serwera OPC i klienta OPC (Connector PI).

Rozwiązanie

Monitoring wskazał problem z dostępnością źródła danych (serwer OPC UA), ponieważ transmisja danych została zatrzymana. To sugeruje administratorowi kilka potencjalnych scenariuszy usterki. Administrator od razu zostaje powiadomiony o problemie z dostępnością danych.

Efekt

To pozwala na jego natychmiastową reakcję i ponowne udrożnienie transmisji często kluczowych danych produkcyjnych/biznesowych. Ostatecznie rozwiązaniem problemu było podmiana nowego certyfikatu w konfiguracji Connectora.

Problem

Interfejs zapisuje do archiwum „zamrożone” wartości, jednak na pierwszy rzut oka wszystko działa jak należy.
Wszystkie punkty statusowe interfejsów wskazują poprawną pracę. Punkty diagnostyczne źródła danych także wskazują, że system źródłowy jest aktywny (np.: heartbeat). Metryka „I/O Rate” wskazuje, że dane zapisują się do archiwum. Punkty diagnostyczne interfejsów PI sugerują, że cały proces akwizycji i archiwizacji funkcjonuje poprawnie.

Rozwiązanie

PI Monitoring udostępnia mechanizm badający pulę wybranych punktów procesowych pod kątem zmian wartości (punkty często zmienne).

Efekt

Jeżeli wartość dla wskazanych punktów nie zmieniają się w zadanym przedziale czasu, administrator systemu zostaje powiadomiony o problemie związanym z transmisją danych.

Problem

There was a problem with the SQL Job responsible for uploading data to the PI Data Archive.

Rozwiązanie

PI Monitoring udostępnia mechanizm badający pulę wybranych punktów procesowych pod kątem zmian wartości (punkty często zmienne).

Efekt

Jeżeli wartość dla wskazanych punktów nie zmieniają się w zadanym przedziale czasu, administrator systemu zostaje powiadomiony o problemie związanym z transmisją danych.

Monitorowaniu usług PI Data Archive

Problem

PI Archive Subsystem został przeciążony po awarii dysków na serwerze PI. Zbyt duża liczba zdarzeń pochodząca z buforów interfejsów PI oraz zbyt duża aktywność aplikacji klienckich spowodowało zablokowanie plików z archiwami, a w konsekwencji brak możliwość zapisu do serwera PI.

Rozwiązanie

Monitoring wskazał problem z plikami kolejki oraz problem po stronie zapisu danych przez usługę PI Archive Subsystem. W szczegółowym widoku system bezpośrednio wskazał problem z rozmiarem plików kolejki i wysłał notyfikacje do administratora.

Efekt

Administrator mógł zareagować natychmiast albo obserwować przez jakiś czas zachowanie infrastruktury. Rozwiązaniem było kontrolowane opróżnienie plików kolejki. To odciążyło prace PI Data Archive i innych komponentów zależnych.

Problem

Usunięcie zbyt dużej liczby eventów na raz z archiwum zaburzyło prace serwera PI Data Archive.

Rozwiązanie

Administrator otrzymał notyfikacje o stałym przyroście zużycia pamięci na serwerze PI Data Archive, które poważnie zagrażało stabilności funkcjonowania Systemu PI.

Efekt

Rozwiązaniem było przygotowanie batchowych mechanizmów do usuwania danych, które nie obciążają serwera PI DA. Dzięki szybkiej reakcji problem nie wpłyną na pracę użytkowników systemu.

Monitorowaniu Serwera SQL

Problem

Wydłużył się czas operacji w narzędziu PI system Explorer. Wskazywało to na problemy wydajnościowe pracy serwera AF.

Rozwiązanie

Monitoring bazy PIFD (parametr FilliFactor) wskazał administratorowi zagrożenie wydajności bazy na serwerze SQL.

Efekt

Baza PIFD wymagała prac utrzymaniowych. Rozwiązaniem była przebudowa i aktualizacja indeksów bazy konfiguracyjnej AF.

Monitorowaniu powiązanych aplikacji biznesowych

Problem

Administrator chciał systemowo zapobiec braku kompletności danych w raportach.

Rozwiązanie

Ciągłe monitorowanie pracy interfejsów oraz źródeł danych jak i również jakości danych przesyłanych do systemu PI pozwala kontrolować i reagować na problemy kompletności danych procesowych. PI Monitoring umożliwia też zautomatyzowanie procesu back-fillingu danych w przypadku awarii interfejsu lub źródła.

Efekt

W przypadku problemów związanych z interfejsem systemu PI, źródłami danych lub jakością przesyłanych danych administrator systemu jest powiadamiany natychmiast i może podjąć działania. Tym samym użytkownicy biznesowi zawsze dostają kompletne informacje bez konieczności kontaktowania się z administratorem w celu wyjaśnienia sytuacji.