Zapewnienij ciągłości działania systemu PI

Zobacz w działaniu

PI Monitoring to system do zbierania, organizowania i wizualizacji danych diagnostycznych z infrastruktury, komponentów systemu PI oraz powiązanych z nimi aplikacji biznesowych.

PI Monitoring odpowiada na pytania takie jak:

01

Ile PI Tags jest nieużywane?

02

Który element systemu nie działa poprawnie?

03

Dlaczego brakuje danych w raporcie?

04

Dlaczego zasoby sprzętowe powinny być zwiększone?

05

Czy interface zapisuje właściwe dane w systemie?

06

Ile wystapiło nieautoryzowanych prób logowania do systemu?

07

Ile jest błędnie skonfigurowanych analiz?

08

Dlaczego wzrósł czas odpowiedzi PI Data Archive?

System składa się z czterech głównych obszarów

Monitorowanie Systemu PI

Pozyskiwanie i monitorowanie danych diagnostycznych z komponentów i usług systemu

Monitorowanie infrastruktury związanej z PI

Akwizycja i monitorowanie danych diagnostycznych z infrastruktury serwerowej i sieciowej.

Monitorowanie aplikacji związanych z PI

Pozyskiwanie i monitorowanie danych diagnostycznych aplikacji biznesowych takich jak system raportowania, hurtownia danych (dedykowane mechanizmy stworzone przez CP).

Bezpieczeństwo

Monitorowanie połączeń do systemu z podziałem na technologie i metody uwierzytelniania.