Case studies
Case study
Inteligencja operacyjna w sieci ciepłowniczej z wizualizacją GIS w czasie rzeczywistym

ConnectPoint pomógł Veolii Warszawa - największej sieci ciepłowniczej w Unii Europejskiej, wdrożyć przełomową technologię Inteligentnej Sieci w celu optymalizacji codziennych operacji.

Case study
Zarządzanie siecią w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym

ConnectPoint wykonał integrację IT/OT infrastruktury dużego Przedsiębiorstwa Komunalnego wraz z dostarczeniem Centralnego Repozytorium Danych w celu lepszego zarzadzania siecią, w tym prognozowania popytu oraz detekcji i minimalizacji strat.

Case study
Monitorowanie linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym

ConnectPoint dostarczył do Twinings centralny system monitorowania procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym wykorzystujący integrację IT/OT.

Case study
Monitorowanie farm wiatrowych w wielu lokalizacjach

ConnectPoint wspierał E.ON Climate & Renewables w realizacji projektu monitorowania wydajności farm wiatrowych zlokalizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych.