Zarządzanie siecią w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym
ConnectPoint wykonał integrację IT/OT infrastruktury dużego Przedsiębiorstwa Komunalnego wraz z dostarczeniem Centralnego Repozytorium Danych w celu lepszego zarzadzania siecią, w tym prognozowania popytu oraz detekcji i minimalizacji strat.
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści podaj adres e-mail bądź zaloguj się poprzez LinkedIn.
E-mail: