InnoEnergy inwestuje w Smartvee
16.05.2019

InnoEnergy postanowiło zainwestować w rozwój naszego produktu Smartvee! Nasz wspólny cel to pomóc przedsiębiorstwom z branż Utility i Energy w podniesieniu jakości danych pomiarowych oraz poprawieniu analityki. Dzięki temu będą w stanie lepiej monitorować anomalie i zwiększyć efektywność swoich systemów. Smartvee umożliwia dostawcom ciepła, wody, prądu i gazu, jak również sprzedawcom, realizację kompleksowego procesu czyszczenia danych pomiarowych połączonego z detekcją wszelkich anomalii i prognozowaniem zużycia. Dodatkowo jest dostępne jako Saas, a więc nie wymaga żmudnej instalacji.

InnoEnergy to firma przy Europejskim Instytucie Innowacji i Technologi, której rolą jest promowanie innowacji, przedsiębiorczości i edukacji w zakresie zrównoważonej energii poprzez wspieranie naukowców, przedsiębiorców i jednostek badawczych. Do tej pory zainwestowała 222 miliony euro w około 300 innowacyjnych firm i pomogła pozyskać im dodatkowe 120 milionów.

To dla nas ogromne wyróżnienie i szansa na szybszy rozwój. Dla naszych klientów oznacza to kolejne udoskonalenia produktu. Jesteś zainteresowany jak Smartvee może pomóc Twojej firmie? Napisz o dostęp do demo.