OEE & Downtime Tracking Starter Pack

Monitorowanie, analiza i wizualizacja stanu produkcji wsadowej online w kontekście efektywności i przestojów.

Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię zbierania i przetwarzania danych operacyjnych - produkt OSIsoft PI, dostarczając inteligencję operacyjną firmom produkcyjnym.

Aspekty biznesowe i korzyści

Podstawowym zadaniem rozwiązania jest zbieranie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z maszyn, urządzeń oraz systemów zarządzających produkcją jak również kalkulacja i monitorowanie online kluczowych KPI związanych z wydajnością produkcji i przestojami.

Kluczowe cechy

  • Monitorowanie online parametrów całej produkcji wsadowej z poziomu jednego, spójnego narzędzia
  • Dostęp do zintegrowanych danych (per produkt, maszyna, linia, zmiana, etc.) umożliwiających zlokalizowanie i późniejszą eliminację najczęstszych przestojów 
  • Automatyczne raportowanie produkcji, wskaźników jakości, ilości oraz przestojów
Korzyści
  • Szybka kalkulacja wskaźnika OEE w różnym ujęciu / kontekście
  • Natychmiastowe raportowanie aktualnego statusu produkcji
  • Korelacja produkcji z biznesem

Jako certyfikowany partner firmy OSIsoft, posiadamy doświadczenie w implementacji inteligencji operacyjnej w oparciu o produkt PI - gotowe do użycia produkty własne lub rozwiązania dedykowane.

Dowiedz się więcej o OEE & Downtime Tracking Starter Pack
Pobierz materiały aby przekonać się dlaczego warto skorzystać z OEE & Downtime Tracking Starter Pack.
Monitorowanie linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym

ConnectPoint dostarczył do Twinings centralny system monitorowania procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym wykorzystujący integrację IT/OT.

Broszura
Opis biznesowy produktu OEE & Downtime Tracking Starter Pack
Obejrzyj film
Twinings opisuje sposób w jaki wykorzystują system dostarczający dane w czasie rzeczywistym.