Smartvee

Inteligentne przetwarzanie - walidacja, estymacja i edycja danych pomiarowych (VEE) połączone 

z analityką big data dla wszystkich dostawców mediów

Jak działa Smartvee

Smartvee wprowadza innowacyjne podejście procesowania danych pomiarowych - walidacji, estymacji i edycji (VEE) oraz zaawansowanej analizy opartej o te dane. Umożliwia dostawcom ciepła, wody, prądu i gazu, jak również sprzedawcom, realizację kompleksowego procesu czyszczenia tych danych połączonego z detekcją wszelkich anomalii takich jak przestoje czy nadużycia, predykcję trendów, prognozowanie zużycia i popytu. Kluczowe cechy:

Zautomatyzowana,  oparta o harmonogram, walidacja i czyszczenie danych pomiarowych na potrzeby procesu rozliczeniowego

Wykrywanie anomalii i predykcja w czasie rzeczywistym w oparciu o konfigurowalne reguły i modele analityczne działające na danych bieżących oraz historycznych

Wyniki analiz big data oraz rekomendacje akcji biznesowych i operacyjnych dostępne w jednym spójnym narzędziu

Korzyści
Dopasowany model współpracy

Poznaj elastyczny model uruchomienia Smartvee. Możesz wybrać opcję, która jest najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Rekomendujemy również, jako element przygotowania projektu w twojej organizacji nasze usługi doradcze badania jakości danych pomiarowych (Data Science) w celu ich weryfikacji oraz zobaczenia jak Smartvee może pomóc w podniesieniu ich jakości.

SaaS

Gotowa do użycia usługa w chmurze zapewniająca wszystkie funkcje, których potrzebujesz, w tym import i eksport danych pomiarowych, proces VEE, analizy, raportowanie i wizualizacja danych w prostym modelu subskrypcji z okresem try-and-buy.

Cloud

Gotowa do użycia aplikacja w prywatnej chmurze umożliwiająca personalizację i integrację z istniejącymi rozwiązaniami bez konieczności wdrażania instalowania jej w swojej infrastrukturze.

On-site

Szersza integracja z infrastrukturą i dostosowywanie do konkretnych wymagań, szczególnie w zakresie modeli analitycznych i raportowania.

Dowiedz się więcej o Smartvee

Pobierz materiały aby przekonać się sie dlaczego warto skorzystać ze Smartvee

Broszura
Opis biznesowy produktu Smartvee