R&D

ConnectPoint aktywnie angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe w zakresie produktów własnych jak również we współpracę z uczelniami. 

Bierzemy udział w europejskich programach dla innowacyjnych firm, np. Horyzont 2020, gdzie realizujemy zagadnienia związane z obszarem IoT. 

Nasza silna koncentracja na R&D i współpracy z uczelniami technicznymi została poparta utworzeniem biura przy Politechnice Częstochowskiej.

Nasze projekty badawczo-rozwojowe

Wybrane projekty realizowane we współpracy z uczelniami technicznymi w kontekście sektora przemysłowego i utility​

  • Implementacja Wirtualnej elektrowni wspólnie z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej
  • Projekt dotyczący gromadzenia danych w postaci szeregów czasowych, kompleksowego ich przetwarzania z wykorzystaniem machine learning. Projekt realizowany w 2015-2016 we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 
  • Studium wykonalności w obszarze oświetlenia miejskiego i monitorowania jakości powietrza. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej
Dowiedz się więcej

Pobierz materiały aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach badawczo-rozwojowych

Wirtualna elektrownia

Projekt badawczo-rozwojowy Wirtualna elektrownia realizowany we współpracy z Politechniką Częstochowską.