Projekty UE

 

 

 

 

 

Projekt "SmartX - platforma do integracji rozwiązań inteligentnego budynku" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informacje o projekcie

Opis projektu

Pomysł SmartX narodził się z obserwacji rynku automatyki domowej i IoT - ostatnimi czasy powstaje coraz więcej urządzeń i aplikacji pozwalających na automatyzację różnych apsektów zarządzania budynkiem, zużyciem energii, pojedynczymi urządzeniami. Z reguły są to systemy wyspowe, np. producent pozwala podłączyć żaluzje, drzwi i bramę garażową do jednej aplikacji, ale żeby podłączyć np. licznik wody lub samochód musimy zakupić zupełnie inne systemy. Z jednej strony utrudnia to użytkownikom życie a z drugiej zostawia olbrzymie pole do analiz dotyczących profilu energetycznego konsumentów przez dostawców energii. Do tej pory najbardziej zaawansowane rozwiązania profilowania klientów działają na zasadzie deagregacji danych z inteligentnych liczników. SmartX idzie o krok dalej, bo pozwala, z jednej strony uzyskać dokładniejsze odczyty bezpośrednio z podłączonych urządzeń i systemów a także informacji zewnętrznych np, prognoz pogody, a z drugiej umożliwia budowanie cross-platformowych reguł dając dostawcom energii narzędzia bardzo dokładnego sterowania popytem na media.

Okres realizacji projektu

01.01.2018 - 31.12.2019

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych prowadzących do stworzenia Innowacji Produktowej w obszarze rozwiązań inteligentnego budynku i IoT.

Planowane efekty

Zrealizowane będą w ramach kolejnych etapów: 

  • Architektura i implementacja konektorów integrujących źródła danych SmartX
  • Implementacja rozproszonej warstwy aplikacyjnej (back-end) wraz z bazą danych platformy SmartX oraz graficznych interfejsów użytkownika (front-end)
  • Udostępnienie produktu w wersji demonstracyjnej potencjalnym użytkownikom

Wartość projektu

3 803 436,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich

2 282 061,60 PLN