Integracja IT/OT

Integracja danych Operacyjnych i danych z systemów informatycznych (integracja IT/OT) staje się kluczowa do osiągania korzyści biznesowych i podniesienia wydajności operacyjnej w sektorach takich jak Przemysł czy Utility.

Rosnące znaczenie sensorów i podłączonych urządzeń (IoT) stwarza dodatkowe korzyści i jest wielkim krokiem w kierunku cyfryzacji, ale oznacza również wyzwanie związane z prawidłowym pozyskiwaniem danych, walidacją i integracją na poziomie biznesowym.

Nasze kompetencje

ConnectPoint zapewnia swoim klientom możliwość​

  • Bezpiecznej integracji krytycznych danych operacyjnych w środowisku biznesowym
  • Poprawę procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy w czasie rzeczywistym zintegrowanych w kontekst biznesowy danych operacyjnych (pochodzących z różnych źródeł (SCADA, MES, podłączone urządzenia, i inne źródła danych OT)
  • Lepszego zarządzania zasobami infrastruktury, jak również zasobami ludzkimi dzięki inteligentnym modelom analitycznym operującym na zintegrowanych danych
  • Poprawy procesu obsługi klienta
  • Redukcji kosztów poprzez uproszczenie systemów zarządzania
  • Pracę na danych czasu rzeczywistego

Nasza branżowa wiedza i praktyczne doświadczenie czyni z nas właściwego partnera w obszarze IT/OT, jak również integracji IoT dla firm z sektorów takich jak przemysłowy, utility, paliwowy.

Dowiedz się więcej

Jeżeli jesteś zainteresowany sukcesami naszych klientów i tym co dostarczyliśmy w ramach realizowanych projektów integracji IT/OT, pobierz case study.

Monitorowanie farm wiatrowych w wielu lokalizacjach

ConnectPoint wspierał E.ON Climate & Renewables w realizacji projektu monitorowania wydajności farm wiatrowych zlokalizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Inteligencja operacyjna w sieci ciepłowniczej z wizualizacją GIS w czasie rzeczywistym

ConnectPoint pomógł Veolii Warszawa - największej sieci ciepłowniczej w Unii Europejskiej, wdrożyć przełomową technologię Inteligentnej Sieci w celu optymalizacji codziennych operacji.

Monitorowanie linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym

ConnectPoint dostarczył do Twinings centralny system monitorowania procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym wykorzystujący integrację IT/OT.

Zarządzanie siecią w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym

ConnectPoint wykonał integrację IT/OT infrastruktury dużego Przedsiębiorstwa Komunalnego wraz z dostarczeniem Centralnego Repozytorium Danych w celu lepszego zarzadzania siecią, w tym prognozowania popytu oraz detekcji i minimalizacji strat.