IoT i Przetwarzanie danych

Dzięki integracji IT/OT przedsiębiorstwa gromadzą bardzo dużą ilość danych. Specjalizujemy się w ich przetwarzaniu i analizie zgodnie z podejściem big data w kontekście infrastruktury, klientów, prognozowania, przestojów i nadużyć. 

Rosnąca liczba urządzeń, które zbierają dane, oraz różnorodność sensorów które monitorują wydajność maszyn sprawia, iż koniecznym staje się nie tylko ich zbieranie w czasie rzeczywistym. 

Ważnym aspektem jest ich analiza w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia właściwego podejmowania decyzji przez na różnych poziomach operacji i zarzadzania.

Nasze kompetencje

ConnectPoint oferuje usługi​

  • Doradztwa w zakresie przetwarzania danych oraz wdrożenia właściwych narzędzi
  • Przygotowania mechanizmów kolekcji danych z różnych typów urządzeń i ich harmonizacji na potrzeby podejmowania decyzji
  • Zbudowania pełnej architektury ekosystemu IoT zapewniając, m.in. sensory, kolekcję danych i ich przetwarzanie, wizualizację

Realizowaliśmy projekty dla rożnych typów firm jak: system monitorowania linii produkcyjnej, przetwarzania danych z farm wiatrowych zlokalizowanych w 9 krajach w Europie i Ameryce.