Inteligencja w sieciach dystrybucyjnych

Przedsiębiorstwa w sektorze utility transformują swoja działalność w kierunku inteligentnej i efektywnej dystrybucji.

W tym celu potrzebują cyfryzacji swoich sieci aby osiągnąć korzyści z nowych źródeł informacji - lepszego prognozowanie popytu i wykorzystania infrastruktury, szybszego wykrywanie przestojów i przewidywalnego serwisowania.

Nasze kompetencje

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, a także wiedzę dziedzinową potrzebną do budowy odpowiedniej architektury, modeli AI, narzędzi RBM (w obszarach dystrybucji energii, ciepła i wody), które pozwalają naszym klientom osiągnąć

  • Szybką detekcję i reakcję na przestój na każdym poziomie systemowym i infrastrukturalnym dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym zasobów sieci i ich wizualizacji na centralnym pulpicie sterowania
  • Elastyczne i efektywne zarządzanie siecią poprzez centralny pulpit sterowania, który wizualizuje wszelkie informacje w czasie rzeczywistym w formacie GIS
  • Zmniejszenie czasu potrzebnego na podjęcie właściwej decyzji a w konsekwencji minimalizację ryzyka popełnienia błędu dzięki dostarczeniu informacji do służb operacyjnych i terenowych w czasie rzeczywistym
  • Zmniejszenie reklamacji klientów dzięki integracji z help-deskiem i call center

ConnectPoint zrealizował projekt Inteligentnej Sieci dla największej miejskiej sieci ciepłowniczej w Unii Europejskiej, co potwierdza wysokie kompetencje w tym obszarze.

Dowiedz się więcej

Jeżeli jesteś zainteresowany sukcesami naszych klientów i tym co dostarczyliśmy w ramach realizowanych projektów Inteligentnych Sieci, pobierz case study.

Inteligencja operacyjna w sieci ciepłowniczej z wizualizacją GIS w czasie rzeczywistym

ConnectPoint pomógł Veolii Warszawa - największej sieci ciepłowniczej w Unii Europejskiej, wdrożyć przełomową technologię Inteligentnej Sieci w celu optymalizacji codziennych operacji.

Zarządzanie siecią w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym

ConnectPoint wykonał integrację IT/OT infrastruktury dużego Przedsiębiorstwa Komunalnego wraz z dostarczeniem Centralnego Repozytorium Danych w celu lepszego zarzadzania siecią, w tym prognozowania popytu oraz detekcji i minimalizacji strat.