Projekty UE w których bierzemy udział

Opis projektu

Pomysł SmartX narodził się z obserwacji rynku automatyki domowej i IoT. W ostatnim czasie. powstaje coraz więcej urządzeń i aplikacji, pozwalających na automatyzację różnych aspektów zarządzania budynkiem, zużyciem energii, pojedynczymi urządzeniami.

Z reguły są to systemy wyspowe, np. producent pozwala podłączyć żaluzje, drzwi i bramę garażową do jednej aplikacji, ale żeby podłączyć licznik wody lub samochód musimy zakupić zupełnie inne systemy. Z jednej strony, utrudnia to użytkownikom życie, a z drugiej zostawia olbrzymie pole do analiz dotyczących profilu energetycznego konsumentów przez dostawców energii. Do tej pory, najbardziej zaawansowane rozwiązania profilowania klientów działają na zasadzie deagregacji danych z inteligentnych liczników.

SmartX idzie o krok dalej. Pozwala, z jednej strony, uzyskać dokładniejsze odczyty bezpośrednio z podłączonych urządzeń i systemów, a także informacji zewnętrznych np. prognoz pogody, a z drugiej umożliwia budowanie cross-platformowych reguł, dając dostawcom energii narzędzia bardzo dokładnego sterowania popytem na media.

Okres realizacji projektu

01.01.2018 – 31.12.2019

Cel projektu

Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do stworzenia Innowacji Produktowej w obszarze rozwiązań inteligentnego budynku
i IoT.

Planowane efekty

W ramach kolejnych etapów zrealizowano:

  • Architektura i implementacja konektorów integrujących źródła danych SmartX
  • Implementacja rozproszonej warstwy aplikacyjnej (back-end) wraz z bazą danych platformy SmartX oraz graficznych interfejsów użytkownika (front-end)
  • Udostępnienie produktu w wersji demonstracyjnej potencjalnym użytkownikom

Wartość projektu

3 803 436,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 282 061,60 PLN