Smart City.

Rozwiązania dla Miast Przyszłości do przetwarzania danych i informacji.

Nowoczesne miasto to miasto z dobrymi, optymalnie zarządzanymi usługami jak woda, ciepło i energia, które działają synergicznie.

Takie miasto też łatwo zarządza rozproszoną infrastrukturą i szybko reaguje w przypadku wypadków jak powódź, fala upałów czy susza.

ConnectPoint wspiera cyfryzacje miast głównie z perspektywy tworzenia zintegrowanego systemu informacji o statusie usług komunalnych jak ciepło, woda, energia.

Nasi klienci, dzięki cyfryzacji chcieli poprawić jakość życia mieszkańców.

  • Ograniczeniu emisji CO2;
  • Zmniejszeniu ilości awarii;
  • Automatyzacji raportowania;
  • Wykorzystaniu Data Science w planowaniu prac utrzymaniowych.

Miasta z którymi współpracujemy

Budowa inteligentnej sieci wodno-kanalizacyjnej

MPWiK chciało uzyskać podgląd całej sieci wodociągowej w czasie rzeczywistym, a dzięki temu zmniejszyć koszt obsługi sieci.

Monitorowanie Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

Veolia Warszawa chciała inteligentnie i ekologicznie zarządzać dostawami ciepła i monitorować w czasie rzeczywistym infrastrukturę.

Partner Technologiczny w Cyfrowej Transformacji

Stadtwerke chciało zmodernizować organizacje i infrastrukturę, żeby poprawić efektywność i ekologiczność usług.

Platforma do zarządzania urządzeniami w infrastrukturze smart city

Stadtwerke potrzebowało platformy do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych z całego miasta.

Aplikacja do zarządzania ekipami technicznymi w terenie

Stadtwerke potrzebowało inteligentnego narzędzia, które pozwoliłoby optymalizować pracę ekip i jednocześnie stanowiącego źródło informacji dla techników na temat urządzeń w sieci.

Neutralne klimatycznie ogrzewanie miasta | Helsinki Energy Challenge

ConnectPoint w konsorcjum pięciu firm zaproponował dla Helsinek rozwiązanie oparte na słonecznej energii cieplnej i magazynowaniu ciepła, które pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z ogrzewania miejskiego aż o 78%.

Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o

Twoich potrzebach