Czy Twój billing i system pomiarowy są gotowe na wejście w życie CSIRE

Czas jaki pozostał do przygotowania systemów IT dedykowanych do współpracy z CSIRE przez podmioty zobowiązane do realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE*


*Podmioty, o których mowa w art. 11zg ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo energetyczne

 

 

Smart Energy Hub ma zapewnić wszystkim uczestnikom rynku energetycznego komunikację z systemem CSIRE określoną wymaganiami ustawy. Ustawę w “pigułce” i nasz krótki komentarz znajdziesz tutaj

Nowe wymagania wpływają na całą architekturę systemów informatycznych odpowiedzialnych za obsługę klienta. Uczestnik rynku energetycznego będzie musiał zapewnić odpowiednią jakość informacji, a co za tym idzie musi spełnić ponizsze wymogi :

Wymagania CSIRE

Wymóg informacyjny zgodny z ustawą w zakresie

»     Danych  licznikowych
»     Danych o umowach
»     Danych o odbiorcach
»     Danych o PPE
»     Danych z analizatorów
»     Pozostałych wymaganych danych​​

Wpływ CSIRE na wymogi systemowe

Zmiany w systemach informatycznych/dziedzinowych:

»     Billingowy
»     Pomiarowy
»     Ewidencji urządzeń
»     SCADA
»     CRM
»     Ewidencji punktów pomiarowych
»     Danych  licznikowych
»     Paszportyzacji sieci
»     GIS

Smart Energy Hub, jest nie tylko interfejsem do CSIRE,
SEH realizuje również funkcje :

Hurtowni danych pomiarowych

Systememu raportowego

Platformy obliczeniowej

Repozytorium danych

Zapewnienia jakości danych

Systemu obsługi klienta