Wspieramy zrównoważony rozwój firm

Jak? Sprawdź Blog

Zrównoważony rozwój to nowy, istotny element strategii firm produkcyjnych. Zakłada on wizję przedsiębiorstwa, która łączy rozwój z jednoczesnym poszanowaniem środowiska oraz zdrowia Klientów i pracowników. Z jednej strony wymusza go presja regulacyjna i wynikające z niej skutki ekonomiczne – na przykład rosnące koszty emisji CO2, energii z paliw kopalnych czy recyklingu. Z drugiej presja społeczna i coraz większa świadomość Klientów dotycząca ochrony środowiska. Świadomi tych zmian producenci traktują więc zrównoważony rozwój jako element przewagi konkurencyjnej i wymuszają go w całym łańcuchu dostaw. Ogromną rolę w całym procesie zrównoważonego rozwoju odgrywa cyfryzacja. To właśnie odpowiednia informacja dostępna w odpowiednim czasie i formie pozwala na podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

Jeśli poszukujesz odpowiedniego partnera w procesie cyfryzacji, który dostarczy wiedzę i rozwiązania wspierające osiąganie celów w ramach zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z nami.