Grant badawczy na projekt: “Magazynowanie Ciepła i Chłodu”

Jakub Ładyński

Nasz zespół Nexo Energy Team otrzymał grant badawczy na dalsze innowacje w dziedzinie optymalizacji wykorzystania ciepła i energii w budynkach. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii ( RES ) w biurze i domu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosił nabór do projektu, którego celem jest opracowanie energooszczędnych systemów dostarczających ciepło i chłód dla domu i biura. Projekt skupia się na innowacyjnych technologiach magazynowania ciepła i chłodu m.in. poprzez czerpanie maksymalnej dostępnej w danym czasie energii z OZE i dystrybuowanie jej w zależności od aktualnego zapotrzebowania budynku. Efektem mają być systemy, które spowodują zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków czerpiąc i oddając w optymalny sposób energię z OZE.

ConnectPoint wystartował z naszym rozwiązaniem Nexo Energy, które pozwala zbierać dane z urządzeń Smart Home i przekazywać je do dostawcy usług np. ciepła, energii, a następnie analizować te dane i optymalizować dostawy.

Więcej o grancie można przeczytać tutaj.