W służbie klientom i planecie – zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej

Jakub Ładyński

Wszyscy pracujemy nad coraz bardziej zrównoważonymi procesami produkcji i dystrybucji usług komunalnych. Rządy i organy regulacyjne starają się promować inteligentniejsze systemy pomiarowe i bardziej ekologiczne standardy wytwarzania i zużycia mediów. Klienci również aktywnie uczestniczą w tej transformacji, kształtując nowe nawyki i inwestując w swoje domy. Dzięki temu m.in. już wkrótce wszyscy odbiorcy będą wyposażeni w inteligentne liczniki.

Takie zmiany napędzają zrównoważoną transformację branży. Jednocześnie nowe urządzenia pozwalające wszędzie wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych oraz powszechniejące systemy recyklingu mogą stanowić zagrożenie dla istniejących przestarzałych systemów. Aby sobie z tym poradzić, przedsiębiorstwa muszą być w stanie aktywnie zarządzać siecią i uwzględniać wszystkie te zmiany i regulacje.

Równocześnie ta rewolucja jest możliwa tylko dzięki nowym technologiom. Każdy posiadany sprzęt jest w stanie dostarczyć nam danych. Możemy traktować technologię jako naszego sprzymierzeńca i wykorzystać dane do zapewnienia przejrzystości systemu, jego optymalizacji i konserwacji. Cyfryzacja jest siłą napędową zrównoważonego rozwoju i może pomóc w szybszym osiągnięciu celów.

Transparentność

Przede wszystkim, żeby efektywnie przekształcić swoje procesy, trzeba wiedzieć, na czym się stoi i dokąd się zmierza. Do tego potrzebne jest Centralne Repozytorium Danych. Bez niego organizacja może zgubić się w nowych systemach, programach i projektach, które nie są ze sobą powiązane, a przez to stracić szczegółowe zrozumienie swoich zasobów.

Następnie, w ramach centralnego systemu, można zapewnić łatwy dostęp do przejrzystych raportów o efektywności infrastruktury oraz połączyć je ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Tymi informacjami można dzielić się z pracownikami i mieszkańcami, budując w ten sposób zaufanie i zainteresowanie.

Aby to umożliwić, konieczne jest połączenie i kontekstualizacja danych, a następnie wykorzystanie narzędzi Business Intelligence do przejrzystej wizualizacji wskaźników. Odpowiednie dane mogą zasilać algorytmy sztucznej inteligencji stworzone dla bardziej zaawansowanych analiz np. analizy scenariuszowej różnych inwestycji.

Głównym celem systemu powinno być łączenie ludzi z jakościowymi informacjami, tak aby mogli pracować nad sensownymi rozwiązaniami. Te dane pozwolą wybrać  i zrealizować najlepsze projekty w ramach transformacji.

Optymalizacja

Jednym z wyzwań stojącym przed branżą jest fakt, że przedsiębiorstwa komunalne zarządzają ograniczonymi i kluczowymi dla społeczeństwa zasobami (takimi jak woda). Zadanie to wymaga teraz, bardziej niż kiedykolwiek, zwiększonej wydajności.

Możesz poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla dzięki odpowiedniej technologii cyfrowej. Natychmiastowa reakcja na awarie sieci, konserwacja predykcyjna oraz planowanie produkcji w oparciu o dane mogą w znacznym stopniu wpłynąć na wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

W ConnectPoint doświadczyliśmy tego, pracując z firmą Veolia Warszawa nad platformą cyfrową z funkcją wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym. Celem projektu było zmaksymalizowanie wydajność drugiej co do wielkości sieci dystrybucyjnej w Europie. Udało nam się poprawić czas reakcji na awarie, a w efekcie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 14,5 tys. ton. Więcej o tym projekcie można przeczytać w naszym case study.

Partner w podróży do zrównoważonych operacji

ConnectPoint jest firmą informatyczną wspierającą cyfryzację w sektorze przemysłowym, energetycznym i użyteczności publicznej. Łączymy doświadczenie branżowe z zaawansowaną wiedzą technologiczną. Naszymi klientami są zarówno duże międzynarodowe koncerny, jak i lokalni dostawcy energii, wody i ciepła.

Od dziesięciu lat współpracujemy z miejskimi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Wierzymy, że pierwszym krokiem w kierunku odpowiedzialnego działania jest zrozumienie infrastruktury i współpraca z pracownikami. Aby to osiągnąć, miasta muszą rozpocząć swoją transformację od skupienia się na umiejętnościach cyfrowych i odpowiedniej infrastrukturze danych.

Więcej informacji o naszych projektach z udziałem miejskich przedsiębiorstw komunalnych można znaleźć tutaj.