Przyszłość usług komunalnych jest cyfrowa. Jak krok po kroku je zoptymalizować za pomocą dopasowanych systemów IT?

Julia

Obecnie możemy z łatwością gromadzić ogromne ilości danych dotyczących codziennych zachowań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Przedsiębiorstwa komunalne są zaufanym partnerem, który może bezpiecznie wykorzystać te dane, aby życie mieszkańców i firm stało się bardziej wygodne i przyjazne dla środowiska. W dobie kryzysu na rynku paliw oraz konieczności pilnego odejścia od nośników energii z Rosji, ważne jest by jak najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby i środki produkcji, ale też zmieniać przyzwyczajenia mieszkańców miast.

Równocześnie w przedsiębiorstwach komunalnych powszechnieją nowe technologie. Dostępność nowych rozwiązań m.in. dzięki chmurze w połączeniu z taniejącymi urządzaniami sprawiają, że cyfryzacja to atrakcyjny, inspirujący i dający szeroki wachlarz możliwości sposób na zmniejszenie emisyjności miast i poprawienie komfortu życia. Cyfryzacja daje szansę no to, by oferta firm komunalnych była dopasowana do oczekiwań klientów teraz i w przyszłości. To ważne, gdy otaczająca nas rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie.

Jak zbudować strategię cyfrową, aby dobrze wykorzystać te możliwości?

ConnectPoint wspiera proces cyfryzacji w przemyśle, energetyce i sektorze użyteczności publicznej. Naszymi klientami są zarówno duże międzynarodowe koncerny (RWE), jak i lokalni dostawcy energii, wody i ciepła (MPWiK Wrocław, Veolia Warszawa). Nasze sprawdzone podejście do tego zagadnienia można zobrazować jako piramidę.

Podstawą każdej strategii jest Centralne Repozytorium Danych (CRD). Dostarcza ono uporządkowane dane do dalszego wykorzystania. Co najważniejsze, umożliwia ono współdzielenie informacji i funkcjonalności w całej grupie oraz integruje niezależne systemy informatyczne. W CRD gromadzimy i zarządzamy danymi operacyjnymi (SCADA, IoT, czujniki), danymi rynkowymi i biznesowymi, a także nadajemy procesom kontekst danych. I co ważne, daje nam to możliwość zarządzania danymi i ich analizowania na skalę naprawdę masową.

Na bazie CRD budujemy usługi cyfrowe, zaczynając od monitorowania w czasie rzeczywistym. Następnie przechodzimy do automatycznego raportowania i rozwijamy się w kierunku zaawansowanej analityki i optymalizacji.

Inspiracją dla wdrożenia lub rozwoju przez firmę cyfryzacji może być wizja usprawnień, jakie AI może wprowadzić w jej codziennym funkcjonowaniu – w procesach produkcyjnych, dystrybucyjnych czy obsługi klienta. Jednocześnie tylko mając solidne podstawy, możemy z powodzeniem wdrażać zaawansowane technologie, takie jak Predictive Maintenance, Digital Twin czy niezawodne prognozowanie produkcji.

Prawda jest taka, że dzięki dobrze przygotowanym danym w czasie rzeczywistym można czerpać korzyści z każdej z wymienionych technologii w różnych obszarach działania firmy:

  • Zoptymalizować dystrybucję wody;
  • Prognozować zużycie energii lub produkcję na kilka najbliższych dni;
  • Popracować nad efektywnością energetyczną swoich własnych procesów oraz budynków, do których dostarczamy ciepło;
  • Monitorować na bieżąco zachowania odbiorców i mieć na nie wpływ.

Skupiamy się na priorytetach każdego klienta osobno i dobieramy pod niego odpowiednie algorytmy. Nasz zespół ekspertów branżowych, kierowników projektów i specjalistów technicznych wspiera klientów na całej drodze: od audytu źródeł danych do wdrożenia zaawansowanej analityki.

Droga ku zmianom w spółce komunalnej w mieście Lipsk

Stadtwerke Leipzig to jedna z firm, które przeszły przez całą drogę cyfryzacji z nami jako partnerem technicznym. Pomogliśmy jej stać się cyfrową organizacją w wyjątkowo krótkim czasie (24 miesiące).

Dziś Stadtwerke Leipzig może się poszczycić mianem jednego z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tego typu w Niemczech. Wspólnie stworzyliśmy infrastrukturę (techniczną i projektową), która pozwoliła na wprowadzenie nowych usług, dzięki czemu może dostarczać na rynek nowe produkty w niespotykanym dotąd czasie i przy niespotykanym budżecie. Obecnie koncentrujemy się na wspólnych pracach badawczo-rozwojowych, aby wprowadzić do miasta najlepsze innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Trwają prace nad stworzeniem rozwiązania ze wsparciem IT, które umożliwi głęboką optymalizację dostaw ciepła, w celu maksymalnego ograniczenia wykorzystania gazu ziemnego.

“ConnectPoint był naszym pierwszym wyborem, gdy szukaliśmy partnera do zbudowania naszej elastycznej cyfrowej platformy. Opanowali najnowsze technologie, których potrzebujemy w naszym miejskim ekosystemie cyfrowym. We wspólnych zespołach kontynuujemy proces cyfryzacji różnych usług w Lipsku. Dzięki swojemu doświadczeniu w branży posiadają oni głęboką wiedzę na temat wielu obszarów działalności przedsiębiorstw komunalnych. Są w stanie zaproponować rozwiązania dopasowane do naszych potrzeb, a następnie wspólnie z nami je wdrożyć.” – Uwe Fisher, Kierownik Działu IT Stadtwerke Leipzig.

Partnerstwo technologiczne z ConnectPoint

Misją ConnectPoint jest zapewnienie organizacjom jednego źródła prawdy o ich infrastrukturze. Przygotowujemy zaufaną platformę z danymi operacyjnymi, której klienci potrzebują, aby odnieść sukces w cyfryzacji. Obejmuje ona monitorowanie w czasie rzeczywistym i automatyzację raportów rozpowszechnionych w organizacji, takich jak raport zmianowy czy analizy produkcyjno-sprzedażowe. Celem wdrożenia jest przejrzystość procesów, wykluczenie dublowania pracy, udostepnienie narzędzi i analiz do pogłębiania optymalizacji działalności oraz kreowanie celów na przyszłość.

Więcej informacji o naszych projektach dla spółek miejskich można znaleźć w zakładce wdrożenia. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i umówienia spotkania przez formularz na stronie.

Artykuł oryginalnie został opublikowany na portalu Kierunek Energetyka.