Przyszłość usług komunalnych jest cyfrowa. Jak krok po kroku je zoptymalizować za pomocą dopasowanych systemów IT?

Jakub Ładyński

Obecnie możemy z łatwością gromadzić ogromne ilości danych dotyczących codziennych zachowań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Przedsiębiorstwa komunalne są zaufanym partnerem, który może bezpiecznie wykorzystać te dane, aby życie mieszkańców i firm stało się bardziej wygodne i przyjazne dla środowiska. W dobie kryzysu na rynku paliw oraz konieczności pilnego odejścia od nośników energii z Rosji, ważne jest by jak najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby i środki produkcji, ale też zmieniać przyzwyczajenia mieszkańców miast.

Równocześnie w przedsiębiorstwach komunalnych powszechnieją nowe technologie. Dostępność nowych rozwiązań m.in. dzięki chmurze w połączeniu z taniejącymi urządzaniami sprawiają, że cyfryzacja to atrakcyjny, inspirujący i dający szeroki wachlarz możliwości sposób na zmniejszenie emisyjności miast i poprawienie komfortu życia. Cyfryzacja daje szansę no to, by oferta firm komunalnych była dopasowana do oczekiwań klientów teraz i w przyszłości. To ważne, gdy otaczająca nas rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie.

Jak zbudować strategię cyfrową, aby dobrze wykorzystać te możliwości?

ConnectPoint wspiera proces cyfryzacji w przemyśle, energetyce i sektorze użyteczności publicznej. Naszymi klientami są zarówno duże międzynarodowe koncerny (RWE), jak i lokalni dostawcy energii, wody i ciepła (MPWiK Wrocław, Veolia Warszawa). Nasze sprawdzone podejście do tego zagadnienia można zobrazować jako piramidę.

Figure 1 Przykładowa grafika – będzie wymagała aktualizacji do tego tekstu

Podstawą każdej strategii jest Centralne Repozytorium Danych (CRD). Dostarcza ono uporządkowane dane do dalszego wykorzystania. Co najważniejsze, umożliwia ono współdzielenie informacji i funkcjonalności w całej grupie oraz integruje niezależne systemy informatyczne. W CRD gromadzimy i zarządzamy danymi operacyjnymi (SCADA, IoT, czujniki), danymi rynkowymi i biznesowymi, a także nadajemy procesom kontekst danych. I co ważne, daje nam to możliwość zarządzania danymi i ich analizowania na skalę naprawdę masową.

Na bazie CRD budujemy usługi cyfrowe, zaczynając od monitorowania w czasie rzeczywistym. Następnie przechodzimy do automatycznego raportowania i rozwijamy się w kierunku zaawansowanej analityki i optymalizacji.

Inspiracją dla wdrożenia lub rozwoju przez firmę cyfryzacji może być wizja usprawnień, jakie AI może wprowadzić w jej codziennym funkcjonowaniu – w procesach produkcyjnych, dystrybucyjnych czy obsługi klienta. Jednocześnie tylko mając solidne podstawy, możemy z powodzeniem wdrażać zaawansowane technologie, takie jak Predictive Maintenance, Digital Twin czy niezawodne prognozowanie produkcji.

Prawda jest taka, że dzięki dobrze przygotowanym danym w czasie rzeczywistym można czerpać korzyści z każdej z wymienionych technologii w różnych obszarach działania firmy:

  • Zoptymalizować dystrybucję wody;
  • Prognozować zużycie energii lub produkcję na kilka najbliższych dni;
  • Popracować nad efektywnością energetyczną swoich własnych procesów oraz budynków, do których dostarczamy ciepło;
  • Monitorować na bieżąco zachowania odbiorców i mieć na nie wpływ.

Skupiamy się na priorytetach każdego klienta osobno i dobieramy pod niego odpowiednie algorytmy. Nasz zespół ekspertów branżowych, kierowników projektów i specjalistów technicznych wspiera klientów na całej drodze: od audytu źródeł danych do wdrożenia zaawansowanej analityki.

Droga ku zmianom w spółce komunalnej w mieście Lipsk

Stadtwerke Leipzig to jedna z firm, które przeszły przez całą drogę cyfryzacji z nami jako partnerem technicznym. Pomogliśmy jej stać się cyfrową organizacją w wyjątkowo krótkim czasie (24 miesiące).

Dziś Stadtwerke Leipzig może się poszczycić mianem jednego z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tego typu w Niemczech. Wspólnie stworzyliśmy infrastrukturę (techniczną i projektową), która pozwoliła na wprowadzenie nowych usług, dzięki czemu może dostarczać na rynek nowe produkty w niespotykanym dotąd czasie i przy niespotykanym budżecie. Obecnie koncentrujemy się na wspólnych pracach badawczo-rozwojowych, aby wprowadzić do miasta najlepsze innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Trwają prace nad stworzeniem rozwiązania ze wsparciem IT, które umożliwi głęboką optymalizację dostaw ciepła, w celu maksymalnego ograniczenia wykorzystania gazu ziemnego.

“ConnectPoint był naszym pierwszym wyborem, gdy szukaliśmy partnera do zbudowania naszej elastycznej cyfrowej platformy. Opanowali najnowsze technologie, których potrzebujemy w naszym miejskim ekosystemie cyfrowym. We wspólnych zespołach kontynuujemy proces cyfryzacji różnych usług w Lipsku. Dzięki swojemu doświadczeniu w branży posiadają oni głęboką wiedzę na temat wielu obszarów działalności przedsiębiorstw komunalnych. Są w stanie zaproponować rozwiązania dopasowane do naszych potrzeb, a następnie wspólnie z nami je wdrożyć.” – Uwe Fisher, Kierownik Działu IT Stadtwerke Leipzig.

Partnerstwo technologiczne z ConnectPoint

Misją ConnectPoint jest zapewnienie organizacjom jednego źródła prawdy o ich infrastrukturze. Przygotowujemy zaufaną platformę z danymi operacyjnymi, której klienci potrzebują, aby odnieść sukces w cyfryzacji. Obejmuje ona monitorowanie w czasie rzeczywistym i automatyzację raportów rozpowszechnionych w organizacji, takich jak raport zmianowy czy analizy produkcyjno-sprzedażowe. Celem wdrożenia jest przejrzystość procesów, wykluczenie dublowania pracy, udostepnienie narzędzi i analiz do pogłębiania optymalizacji działalności oraz kreowanie celów na przyszłość.

Więcej informacji o naszych projektach dla spółek miejskich można znaleźć w zakładce wdrożenia. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i umówienia spotkania przez formularz na stronie.

Artykuł oryginalnie został opublikowany na portalu Kierunek Energetyka.