Nasze kompetencje

Jesteśmy zespołem ekspertów i programistów zajmujących się rozwijaniem systemów wspierających obsługę inteligentnych sieci przesyłowych ciepła i elektryczności (Smart Grids),  platform IIoT (Industrial Internet of Things) oraz krytycznych aplikacji biznesowych opartych na danych czasu rzeczywistego w energetyce i przemyśle. Rozwiązań portalowych dla dostawców energii, usług energetycznych i e-mobility.

Działamy w ramach zespołów deweloperskich pracujących na co dzień u naszych Klientów na całym Świecie oraz rozwijamy i utrzymujemy własne produkty.

Technologie z których korzystamy to: Spring/Vert.x(Java), NodeJS, Postgres, Influx, Kafka, Angular, .NET i wiele innych.

O naszych projektach możesz przeczytać:

Ilustracja Kompetencje Team Software House

Zespół Data Science zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem danych i przede wszystkim pozyskiwaniem z nich wniosków i prognozowaniem zdarzeń.

Mamy wieloletnie doświadczenie w budowie rozwiązań dla Klientów oraz wspieramy rozwój naszych produktów.

Nasze kompetencje obejmują, m.in. detekcje anomalii, wizualizacje danych, uczenie maszynowe.
Działamy w środowiskach on-premises i chmurowych (Azure).

O naszych projektach możesz przeczytać:

Ilustracja Kompetencje Team Data Science

Zespół DevOps zajmuje się rozwojem i utrzymaniem infrastruktury IT dla Klientów.

Optymalizujemy procesy CI/CD, konteneryzujemy aplikacje i przygotowujemy je do pracy w systemach rozporoszonych, takich jak Kubernetes.

Budujemy rozwiązania oparte o Kubernetes zarówno on-premise jak i w chmurze.

Świadczymy również dla Klientów usługi managed service zgodnie z ISO27001, z centrów operacyjnych w Warszawie i Dusseldorfie.

O naszych projektach możesz przeczytać:

Ilustracja Kompetencje Team DevOps

Zespół zajmuje się analizą, projektowaniem, implementacją oraz utrzymaniem systemów bazodanowych, platform Big Data/Data Lake dla przemysłu i energetyki.

Nasze kompetencje obejmują, m.in. tradycyjne hurtownie danych oparte na modelu relacyjnym oraz repozytoria danych data lake wraz z ich procesami zasilania ETL/ELT, systemy OLAP’owe oraz systemy raportowe.

Działamy w środowiskach zarówno on-premises jak i chmurowych (głównie Azure).

Wspieramy wdrożena OSIsoft PI System oraz Smart RDM w implementacji wymagań bazodanowo-raportowych.

O naszych projektach możesz przeczytać:

Ilustracja Kompetencje Team Business Intelligence

Zespół odpowiedzialny jest za wdrożenia, utrzymanie oraz rozwój Systemu Osisoft PI u Klientów.

W zakres kompetencji zespołu wchodzą zadania związane z integracją rozproszonych źródeł danych, budową modelu danych oraz analityki opartej o dane z procesowe, wizualizacją procesu, budową raportowania biznesowego i technologicznego oraz integracją z innymi systemami biznesowymi.

Zespół akredytowanych doświadczonych konsultantów ma za sobą skomplikowane projekty wdrożeniowe i bogatą wiedzę branżową. Wyróżniamy się nie tylko dobrą znajomością systemu PI, ale także jesteśmy specjalistami w integracji z systemami bazodowanowymi i raportowymi, integracją z systemami klasy GIS, szynami danych itd.

Mamy wypracowane wydajne metody importowania i eksportowania danych z systemu PI do systemów zewnętrznych wykorzystywanych do zaawansowanych analiz w chmurze.

Dla Klientów świadczymy usługi doradcze, wdrożeniowe, utrzymaniowe i szkoleniowe. O naszym produkcie do monitorowania systemu PI możesz przeczytać PI Moniotoring, a o projektach:

Ilustracja Kompetencje Team OSIsoft PI