Inteligentna Sieć Ciepłownicza w końcowej fazie projektu

Julia

ConnectPoint wraz z partnerem technologicznym OSIsoft jest głównym podwykonawcą tego projektu. Celem projektu była modernizacja największej w Unii Europejskiej sieci ciepłowniczej, tak aby umożliwić zarządzanie infrastrukturą z jednego centrum decyzyjnego. Sercem systemu jest Centralne Repozytorium Danych oparte na rozwiązaniu OSIsoft PI.

Wywiadu dla Smart Grid udzielił Marek Zając, Dyrektor Inżynierii Eksploatacji w Veolia Energia Warszawa S.A.. Opowiadał między innymi o krytycznej roli Repozytorium Danych dla wszystkich działań spółki: “Zadaniem Repozytorium Danych nie jest tylko gromadzenie danych, ale przede wszystkim możliwość ich organizacji, przeszukiwania i analizy. To właśnie dzięki tym działaniom możliwa jest ciągła diagnostyka i optymalizacja pracy stołecznego systemu ciepłowniczego.”

Skąd motywacja do tak dużej zmiany? “Naszym celem jest optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i węzłów cieplnych, aby maksymalnie zmniejszyć straty przesyłowe oraz dostarczyć bezpieczne i niezawodne ciepło do wszystkich naszych odbiorców.”

Cały wywiad można przeczytać w numerze 02/2016 magazynu Smart Grid. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie portalu Smart Grid oraz w naszym Case Study.

O Centralnym Repozytorium Danych w Veolia Energia Warszawa można też dowiedzieć się więcej w poniższym materiale wideo.