Webinar ConnectPoint GmbH „Cyfryzacja usług komunalnych – krok po kroku: Infrastruktura”

Julia

Łączymy siły z ekspertami OSIsoft, aby przedstawić najlepszy scenariusz Cyfryzacji dla firm komunalnych. Podczas naszego webinarium “Digitalizacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej krok po kroku” dowiesz się, jak osiągnąć doskonałość operacyjną.

Efektywna cyfryzacja infrastruktury zaczyna się od podstawowych zagadnień. Jednym z najważniejszych kroków dla każdej organizacji jest zarządzanie danymi zebranymi z infrastruktury i połączenie ich z procesami biznesowymi. W tym webinarium pokażemy przykłady, jak krok po kroku osiągnąć doskonałość operacyjną dzięki odpowiedniemu gromadzeniu, przeglądowi i organizacji danych.

ConnectPoint GmbH dostarcza swoje rozwiązania za pomocą wiodącej na rynku platformy OSIsoft PI, która jest używana w setkach firm wykorzystujących środki trwałe jako fundament działania i zbierających dane przemysłowe oraz łączących je z systemami biznesowymi. Eksperci OSISoft wezmą udział w webinarium, aby omówić trendy w branży i odpowiedzieć na pytania techniczne.

Webinarium jest dostępne na żądanie w języku niemieckim tutaj.