Wdrożenie Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych

Wdrożenie OSIsoft w celu monitorowania sieci wodociągowej i projektu Inteligentnej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej.